Huvudförhandling om vindkraft i Hakefjorden

Naturskyddsföreningen stöder planerna på utbyggnad av vindkraft i Hakefjorden och har skrivit ett remissvar. Nu är det dags för huvudförhandling angående Göteborg Energis ansökan om miljötillstånd.  Huvudförhandlingen hålls den 13-16 oktober. Naturskyddsföreningen kommer att närvara och delta.

Läs mer

Framtidsveckan 6 – 12 oktober

Studiefrämjandet hälsar välkommen till Göteborgs första framtidsvecka. Ett 50-tal aktörer från ideell, offentlig och privat sektor bidrar med programpunkter, som ett sätt att lyfta allt positivt som görs för omställning i staden. Programpunkterna är gratis om inget annat anges. Naturskyddsföreningens klimatgrupp ordnar två evenemang under veckan: Halvera klimatutsläppen här och nu! Bokbord med litteratur och […]

Läs mer