Norra Ishavet – ett hav i förändring

Våra polarhav är under ständig förändring. Det är en värld som är oåtkomlig för de flesta, samtidigt påverkar de våra liv på många sätt. Under hösten anordnar Havsnätverket Väst och Göteborgs Naturhistoriska Museum en föreläsningsserie om polarforskning. Vi får träffa tre forskare som berättar om vad de jobbar med, och varför deras uppdrag är så […]

Läs mer

Sveriges första Agroforesty-kongress i Göteborg!

Den 13-15 november anordnas Sveriges första Agroforesty-kongress i Göteborg. Agroforesty eller skogsjordbruk som det ibland kallas på svenska är ett samlingsnamn för olika former av markförvaltningssystem där perenna växter såsom träd och buskar intregreras med odling och djurhållning. Forskning visar att detta kan vara mer biologiskt produktivt och mer lönsamt än monokulturer av skogs- och […]

Läs mer