Evenemangsgruppen

Hur når vi ut till allmänheten med frågorna som vi brinner för? Hur får vi fler att engagera sig i miljö- och klimatfrågor? Många i Naturskyddsföreningen funderar mycket på detta, inte minst när det är valår. Ett sätt att nå ut bättre kan vara att samarbeta mera, både mellan Naturskyddsföreningens intressegrupper och med andra föreningar, med muséer, m.fl. Därför startar vi nu Evenemangsgruppen.

I denna grupp kommer vi att driva aktiviteter och projekt som går lite över gränserna mellan olika grupper. Vi hoppas kunna dra igång ett valprojekt för att bl.a. föra ut Naturskyddsföreningens utvärderingar av partiernas klimat- och miljöpolitik. Vi planerar föreläsningar och studiebesök. Vi vill göra roliga kampanjer med levande musik ute på gator och torg, prata med folk, dela ut flygblad, samt arrangera After Work och Eko-fika.

Du är varmt välkommen till denna grupp, oavsett om du är relativt ny eller om du redan är engagerad t.ex. i någon av de andra intressegrupperna.

Kontaktpersoner:

Gunnar Isaksson, tel: 073-508 00 98, mejl: gunnar.isaksson@comhem.se

Ragnar Jönsson, tel: 070-528 10 86, mejl: ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com