Evenemangsgruppen


Hur når vi ut till allmänheten med frågorna som vi brinner för? Hur kan den oro för klimat och miljö som många känner omvandlas till engagemang? Kan vi hitta nya och fler former för engagemang?
Ett sätt att nå ut bättre kan vara att samarbeta mera, både mellan Naturskydds-föreningens intressegrupper och med andra föreningar, med muséer, m.fl. Evenemangs-gruppen är till för att driva sådana aktiviteter och projekt som går lite över gränserna mellan olika grupper.

Sedan starten i våras har vi i Evenemangsgruppen varit mycket aktiva inom valkampanjen som Naturskyddsföreningens Göteborgskrets har drivit. Där har vi jobbat med:
Föreläsning med klimatforskaren Kevin Anderson.
Valdebatt med företrädare för politiska partier.
Flygbladskampanj med levande musik på många olika ställen i stan.

Nu när valprojektet är genomfört går vi vidare med nya arrangemang. Det finns möjligheter till samarbete med Världskulturmuseet under 2019, vi funderar på after work och eko-fika, mycket annat kan också vara aktuellt: filmvisningar, musikevents, studiebesök, ute-på-stan-kampanjer.

Du är varmt välkommen till denna grupp, oavsett om du är relativt ny eller om du redan är engagerad t.ex. i någon av de andra intressegrupperna.

Kontaktpersoner:

Gunnar Isaksson, tel: 073-508 00 98, mejl: gunnarisaksson49@gmail.com

Ragnar Jönsson, tel: 070-528 10 86, mejl: ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com