Kemikaliegruppen

Välkommen till den nystartade kemikaliegruppen i Göteborg!

Kemikaliegruppen är en lokal grupp inom Naturskyddsföreningens nationella kemikalienätverk. Gruppen ska arbeta för en miljö fri från ämnen som skadar människor och natur. Vi vill sprida kunskap om skadliga kemikalier i vår omgivning och verka för ökad uppmärksamhet och ökad reglering av farliga ämnen.

Hör av dig om du är intresserad av att vara med, eller vill veta mer om vad vi gör!

Kontakt

Sofia Rödström

sofia.rodstrom@gmail.com