Yttranden

Här hittar du yttranden som Naturskyddsföreningen i Göteborg har gjort. Saknar du något? Kontakta goteborg@naturskyddsforeningen.se

Innehåll

 


2021

Heden Lorensberg – Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan – Detaljplan Granskning
2021-08-30

Översiktsplan för Göteborg – Granskning
2021-06-28

Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden – Granskning
2021-06-28

Brännö – Bostäder vid Hästesprånget- Detaljplan Granskning
2021-06-15

Styrsö – Bostäder vid Villabrovägen – Detaljplan Samråd
2021-06-14

Ansökan om deponi på fastigheten Vråssered 4:6 (Vråssered LNF yttrande 210404 dnr 551-13198-2020)
2021-04-12

Heden – Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan – Detaljplan Samråd
2021-02-16

Torslanda Golfklubb – Markarbeten – Undersökningssamråd
2021-01-18


2020


 

Skanstorget – Samråd Planeringsbesked
2020-12-22

Stambanan Göteborg Borås – Samråd 1 Lokaliseringsutredning
2020-11-06

Gullbergsvass – Drivmedelsanläggning vid Falutorget – Detaljplan Samråd
2020-11-03

Lindholmsförbindelsen_Naturskyddsföreningen-i-Göteborg
2020-10-30

Översiktsplan – Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken – Utställning
2020-10-20

Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021-2025 – Synpunkter på remissversion
2020-09-30

Landala – Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset – Detaljplan Samråd
2020-09-08

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 – Synpunkter på remissversion
2020-08-31

Landala – Bostäder vid Karl Gustavsgatan – Detaljplan Granskning
2020-07-28

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård – Inlaga till försvar – Regeringen
2020-05-29

Brännö – Bostäder vid Kärleksstigen – Detaljplan Utställning
2020-04-22

Centralområdet – Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken – Detaljplan Samråd
2020-03-31

Samråd-vattenverksamhet-och-dispenspansökan-Skandiaporten_Naturskyddsföreningen-i-Göteborg
2020-03-02

Järnbrott – Stadsutveckling nordväst om Järnbrottmotet del 2 – Detaljplan Samråd
2020-01-15

Lunden – Bostäder vid Karlagatan – Detaljplan Granskning
2020-01-14


2019


Naturreservatet Lärjeåns dalgång – Samråd
2019-09-30

Älvsborg – Förskola vid Hagens Prästväg – Detaljplan Samråd
2019-05-21

Översiktsplan för Göteborg – Samråd
2019-04-26

 Översiktsplan – Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden – Samråd
2019-04-25

 Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen – Detaljplan Granskning
2019-04-17

Kallebäck – Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752-23 – Detaljplan Samråd
2019-02-05

Johanneberg – Gibraltarvallen – Detaljplan Samråd II
2019-01-30

 Översyn av naturreservat Änggårdsbergen
2019-01-29

 Änggården – Vård och forskning vid Per Dubbsgatan – Detaljplan Samråd
2019-01-28

 Trafikplats Hisingsleden/Björlandavägen – Detaljplans Granskning
2019-01-23


2018


 Vråssered 4:6 – Synpunkter samrådshandling
2018-12-20

Torslanda – Program för centrala Torslanda – Samråd
2018-11-20

Lunden-Bostäder vid Karlagatan – Detaljplan Samråd
2018-10-23

  Backaplan – Program för Backaplan – Program Samråd
2018-10-16

Remisssvar fossilfritt Göteborg vad krävs_Naturskyddsföreningen
2018-10-03

Lindås – Bostäder vid Vågnedalsvägen – Detaljplan Granskning
2018-06-28

 Sävenäs – Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan Smörlottsgatan – Detaljplan Granskning
2018-01-10


2017


pdf_icon Bostäder vid Vågnedalsvägen – Detaljplan Samråd
2017-11-14

pdf_icon Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen
2017-11-21

pdf_icon Lämnat yttrande_LNG_GHAB_samrådssvar

pdf_icon Yttrande Mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg
2017-03-30

 NF_Gbg_Robertshöjdsgatan
2017-03-15

 NF_Gbg_Västlänken
2017-02-15

 


2015


pdf_icon Yttrande MKB Gamlestaden 1:10 (Säveån)
2015-07-03

pdf_icon Detaljplan bostäder/skola i Östra Kålltorp
2015-06-09

pdf_icon Detaljplan Carlandersplatsen_Renströmsparken
2015-04-14

pdf_icon Järnvägsplan för Västlänken
2015-01-30

pdf_icon Detaljplaner för Västlänke
2015-01-27

 


2014


pdf_icon Yttrande Samråd Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

pdf_icon Yttrande Samråd Detaljplan för Västlänken, Station Centralen med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg

pdf_icon Yttrande regionala miljömål

pdf_icon Detaljplan för bostäder m.m. vid Ärlegatan

pdf_icon Detaljplan för bostäder m.m. vid Stortoppsgatan/Kabelgatan

pdf_icon Detaljplan för bostäder vid Guldhedstorget

pdf_icon Detaljplan för Gamlestadens fabriker

pdf_icon Detaljplan för förskola m.m. vid Fjällbogatan

pdf_icon Kålltorp – Bostäder och skola i östra Kålltorp

pdf_icon Klimatstrategiskt program

pdf_icon Bostäder och odling väster om Gårdstensvägen

pdf_icon Hamnverksamhet i Älvsborgshamnen

pdf_icon Bostäder i nordvästra Norumsgärde

pdf_icon Bostäder vid Syster Estrids gata

pdf_icon Järnbrott – komplementbyggnader vid Näverlursgatan

pdf_icon Bostäder norr om Askimsviken

pdf_icon Mölndalsåns dalgång

 


2013


pdf_icon Stadens förslag till Grönplan

pdf_icon Trafikstrategi för en nära storstad

pdf_icon Bostäder vid Putsegården

pdf_icon Bro över Göta älv

pdf_icon Camping- och fritidsstugor i Lilleby

pdf_icon Program för Godhemsberget

pdf_icon Bostäder vid Sisjövägen

 


2012


pdf_icon Samrådsremiss Vindplats Göteborg (Hakefjorden)

pdf_icon Verksamheter vid Tånguddens hamn

pdf_icon Krokslätt – vindar som bostäder

pdf_icon Småhus vid Långströmsparken

pdf_icon Närcentrum vid Brottkärrsmotet

pdf_icon Verksamheter vid Eklandagatan-Gibraltargatan

 


2011


pdf_icon Blandstad vid Gamlestads torg

pdf_icon Bostäder vid Tolereds Gård

pdf_icon Fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen

pdf_icon Program för Grönsakstorget och Kungstorget

pdf_icon Ändring av detaljplan för Eriksberg, Sannegården 28:4

pdf_icon Förslag till översiktsplan för Göteborg – tillägg för Jordbruksområden

pdf_icon Detaljplan för bostäder vid Majstångsgatan

pdf_icon Bostäder vid Synhållsgatan

pdf_icon Program för arena, bostäder, mm vid Rambergsvallen

 


2010


pdf_icon Samråd Slottsskogen

pdf_icon Sannegården – husbåtar och småbåtshamn

pdf_icon Fässbergsdalen – fördjupad översiktsplan

pdf_icon Verksamhet på Medicinareberget

pdf_icon Detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden

pdf_icon Detaljplan för Marieholmstunneln och angränsande verksamheter – utställning

pdf_icon Program för bostäder norr om Uggledal

pdf_icon Detaljplan för Bostäder och verksamheter på Kvibergs ängar

 


2009


pdf_icon Detaljplan för Skeppsbron

pdf_icon Detaljplan för Bostäder vid Egnahemsvägen

pdf_icon Synpunkter på ”Förslag till plan för regional transportinfrastruktur under perioden 2010-2021

pdf_icon Detaljplan för Marieholmstunneln och angränsande verksamheter – samråd

pdf_icon Fördjupad översiktsplan för Backaplan – utställning

pdf_icon Detaljplan för Bostäder mellan södra och norra Biskopsgården – samråd

 


2008


pdf_icon Program för Bostäder m.m. väster om Kärra – Samråd

pdf_icon Förslag till Översiktsplan för Göteborg

pdf_icon Detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal/Risholmen samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

pdf_icon Detaljplan för Bostäder mm öster om Bellevue

pdf_icon Programsamråd bioförgasningsanläggning i Ryaområdet

pdf_icon Program för Halvorsäng och Vikan

pdf_icon Program för område vid Stora Torp, bostäder m m

pdf_icon Detaljplan för bostäder öster om Angereds kyrkby