Vi som jobbar här

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Eva Eiderström
avdelningschef
070-755 81 12

Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44

Andreas Hellohf
produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika
070-422 49 32

David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26

Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil
076-819 80 60

Emanuel Blume
produktansvarig Bra Miljöval El, Värme och Biobränslen
070-730 10 25

Jesper Peterson
produktansvarig
070-240 17 22

Jessica Andréason
projektledare Handla Miljövänligt
073-944 99 10

Karin Kruse
projektledare Miljövänliga Veckan
070-761 26 82

Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik (föräldraledig)
070-423 92 20

Magnus Jonsson
handläggare Top Ten samt Bra Miljöval El och Värme
076-866 57 06

Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kosmetika och register
076-866 58 24

Marielle Aspevall
Produktansvarig transporter
Handläggare drivmedel
070-921 97 22

Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-722 55 80

Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-783 28 26

Rickard Lundin
produktansvarig Bra Miljöval
Livsmedelsbutik
072-373 36 39

Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07

Ulriqa Westman
produktansvarig Bra Miljöval butik och samordnare butikskontrollanter (vikarie)
070-42 39 220