Årshjul

Här är årshjulet för Göteborgskretsen med viktiga aktiviteter och datum.

 • Gröna punkter är för intressegrupperna och alla medlemmar
 • Svarta punkter är för styrelsen

Januari

 • Intressegruppernas Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och budget för kommande år lämnas till styrelsen. (Senast 15:e januari)
 • Introträff nya medlemmar
 • Nomineringar till styrelsen
 • Styrelsen: Bokslut (kassör). Föreningens räkenskaper, innehållande transaktioner och resultaträkning för det gångna året samt balansräkning årsskiftet, överlämnas till revisorerna. (Senast 31:e januari)
 • Styrelsen: Nominera till valberedningen

Februari

 • Lämna in motioner inför årsmöte, skickas till styrelsen (Senaste 1:e februari)
 • Nominera till Kaprifol-priset och stinknävan. (Senast 1:e februari)
 • Styrelsen: Verksamhetsplan, ekonomisk berättelse (kassör), budget (kassör) och verksamhetsberättelse klar för kretsen (Senast 15:e februari) 

Mars

 • Årsmöte
 • Vårfest
 • Ansöka bidrag hos Riksföreningen till projekt. Projektansökan förankras i styrelsen i god tid före. (Senast 1:e mars)
 • Styrelsen: Konstituerande möte
 • Styrelsen: Anmäla nya firmatecknare till bank (kassör)

April

 • Gruppforum – Gemensamt möte intressegrupperna
 • Styrelsen: Ansöka om återbäring från Riksföreningen (Senast 30:e april)

Juni

 • Styrelsen: Deklaration (Inlämnas senast 1 juli)

Juli

 • Styrelsen: Sommaraktivitet ny styrelse, kick-off

September

 • Introträff nya medlemmar
 • Traineemöte

Oktober

 • Ansökningsdag för bidrag hos Riksföreningen till projekt. Projektansökan förankras i styrelsen i god tid före. (Senast 1:e oktober)
 • Gruppforum – gemensamt möte intressegrupperna
 • Höstfest

November

 • Börja arbeta med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (utvärderingar, budget, planera aktivitet för kommande år)
 • Styrelsen: Börja planera årsmötet

December

 • Deltagarlistor Studiefrämjandet
 • Styrelsen: Börja arbeta med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (utvärderingar, budget, planera aktivitet för kommande år)
 • Styrelsen: Uppföljning och/eller uppdatera styrelsestrategi