Skogsgruppen

Gillar du att njuta av skogspromenader eller vandringar? Är du en stadsmänniska som vill lära dig mer om hur en skog fungerar? Brinner du för naturvård och vill veta mer om hur du kan skydda skogen? Allt detta och mer sysslar vi med i Göteborgs Skogsgrupp!

Skogsgruppen är till för dig som brinner för allt som har med skog att göra! Vi vill väcka intresse för skog och höja kunskapen om skogens ekosystem och dess naturvärden. Därför jobbar vi lokalt med kunskapshöjande aktiviteter samt bevarande och vårdande av naturskogar i Göteborg med omnejd.
Göteborgs skogsgrupp arrangerar bland annat skogsutflykter och exkursioner, inventering, föredrag, filmvisning, workshops, diskussionskvällar m.m. Du behöver ingen förkunskap för att vara med – nyfikenhet och intresse är allt som behövs! Vi lär av varandra och gör det vi älskar och brinner för. Information om aktiviteter finns i vår Facebookgrupp (se länk nedan, gå med för uppdateringar!) eller via utskick till vår maillista. Anmäl dig till adressen här nedanför.

Skogsgruppen har möte ca varannan vecka och du är varmt välkommen att höra av dig om du är intresserad av att komma på våra möten, vill samarbeta eller har förslag på aktiviteter. Vi tar gärna emot tips och besvarar frågor!

Hoppas att du vill vara med – alla är varmt välkomna!
Kontakt: goteborgsskogsgrupp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/1217971785823564/

Göteborgs skogsgrupp återuppväcktes efter årsskiftet 2023, då den tidigare skogsgruppen legat i dvala under många år. Gruppen har redan haft en fantastisk start med flera engagerade människor från olika bakgrunder som är intresserade av naturvård och för med sig sin egen expertis och passion.

Vårt mål är att bilda en gemenskap inom gruppen och samarbeta med resten av Naturskyddsföreningen, andra organisationer och allmänheten för att njuta av, utbilda om och skydda våra fantastiska skogsmiljöer. Våra skogar och deras arter har under en lång tid påverkats av människan och finns i dag stora utmaningar för biologisk mångfald, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket och bidra till en positiv utveckling för naturen.

Naturen utsätts idag för hot från många olika håll, av olika typer och i olika skala. Ungefär hälften av alla rödlistade arter finns i just skogen som länge har lidit av människans påverkan. Surt regn, tungmetaller och andra föroreningar, byggen och annan exploatering, fragmentering av kvarvarande skogsområden, dikning och avvattning, skogsbruk och mycket mer fortsätter än i dag och hotar både arter och deras livsmiljöer. Det finns i dag nästan ingen opåverkad skog kvar i hela landet, även våra finare kvarvarande skogar har ofta ändå påverkats av människan men har kanske aldrig varit helt kalavverkade. Vi måste ta vara på den skog som finns kvar och avsevärt förbättra läget för naturen innan det är för sent…och för vissa områden och arter är det redan över.

Även om vi i och nära en storstad inte har så mycket gammal skog i trakterna och den skog som finns lokalt har påverkats av människan under en lång tid så finns det ändå högre naturvärden här och var. Vi kan tillsammans jobba för att bevara och utöka de naturvärden som finns och använda oss av skogen här för att utbilda varandra om hur man bättre kan förstå det man ser, varför det är så och vad hoten är. Ibland kan vi också göra utflykter en bit bort från staden för att njuta av naturen där, genomföra inventeringar eller utbildningar.

Exempel på aktiviteter vi haft har eller planerar att genomföra:

• Filmvisning av naturdokumentärer
• Skogsvandringar för allmänheten
• Utbildningar, till exempel om digitala kartverktyg, bioenergi m.m.
• Biologiska mångfaldens dag – aktiviteter om skog

Vi möts regelbundet i Göteborgs Naturskyddsförenings lokaler på Första långgatan 28B för att prata och planera. Ibland träffas vi utomhus för diverse aktiviteter.