Kaprifolpriset och Stinknävan

Kaprifol

Kaprifolpriset och Stinknävan är två utmärkelser som varje år delas ut av Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Utmärkelserna tillkännages i samband med årsmötet. Kaprifolpriset tilldelas en person eller organisation som gjort något bra för miljön under året. Stinknävan tilldelas en någon person eller organisation som gjort något ovanligt dåligt för miljön under året.

Nominera till årets utmärkelser!
Tycker du att någon har förtjänat Kaprifolpriset eller Stinknävan? Till och med den 8 februari 2021 kan du nominera till årets utmärkelser genom att fylla i formuläret nedan.


Tidigare utmärkelser


2018

Kaprifolpriset:
Fiskevårdsnätverket i Göteborg är en ideell förening som gör stor nytta för de hårt exploaterade och utsatta vattendragen inom Göteborgs kommun. Föreningen fungerar som väktare och rapporterar till kommunen och Länsstyrelsen alla problem som kan uppstå vid exempelvis bostadsbyggen och vägbyggen. De iordningställer förstörda vattenmiljöer, ett miljöarbete som gynnar insekter, fåglar och fiskar som lever i och runt vattendrag. De kartlägger historiska vattendrag, dvs. sådana vattendrag som inte längre finns eller som det bara finns en spillra kvar av pga stadens expansion. I våra ögon är deras främsta förtjänst att de är ute i naturen och upptäcker när problem uppstår i vattenmiljöer. De har stoppat många byggen som har förstört vattendrag. Senast var det Sisjöbäcken och det nya bostadsområdet som orsakade att stora delar av Sisjöbäcken förstördes.

Stinknävan:
Swedegas äger och driver en del av gasnätet i Sverige. De äger både gasterminaler och gasledningarna som gasen fraktas i. Swedegas tilldelas priset för sina planer på att bygga en fossilgas terminal i Göteborg, men har dessutom planer på att göra detsamma på flera andra platser runtom i Sverige. Det är inte rationellt att bygga in oss i ytterligare fossilt beroende när vi behöver minska vår klimatpåverkan och användandet av fossila bränslen, med en total utfasning inom ett par årtionden. Huvudkomponenten i fossilgas, metan, som till viss del läcker ut i atmosfären vid hanteringen av gasen har dessutom en kraftig klimatpåverkan. Vi måste både minska efterfrågan på energi och bränsle samtidigt som vi rör oss från fossil infrastruktur.

2017

Kaprifolpriset: pdf_icon Xavier de Maupeou Fastighetskontoret, Göteborgs stad

Stinknävan

2016

Kaprifolpriset: pdf_icon Cykelköket Göteborg

Stinknävan:

2015

Kaprifolpriset: pdf_icon Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren

Stinknävan: pdf_icon Frida Boisen

2014

Kaprifolpriset: pdf_icon Göteborgs stad

Stinknävan:

2013

Kaprifolpriset: Way Out West

Stinknävan: Peter Hjörne

2012

Kaprifolpriset: pdf_icon Skärgårdsuppropet

Stinknävan:

2011

Kaprifolpriset: Projektet Ekologisk stadsdel Majorna

Stinknävan: Partiet Vägvalet

2010

Kaprifolpriset: Föreningen Stadsjord

Stinknävan:

2009

Kaprifolpriset: Tidskriften Camino

Stinknävan:

2008

Kaprifolpriset: ”Natur Stig” Stig Fredriksson

Stinknävan: Göteborgs kommunfullmäktige

2007

Kaprifolpriset:

Stinknävan:

2006

Kaprifolpriset: Fågelcentralen

Stinknävan: