Gör Gråa Gator Grönare

Implementera mer grönska i stadens gator

Föreställ dig en äng med blåklint, vallmo och johannesört mitt inne i staden. Det vill vi på Naturskyddsföreningen i Göteborg åstadkomma. Men ändock försvinner mer och mer grönområden i våra närområden. Den biologiska mångfalden är idag mycket hotat och vi måste agera NU för vår överlevnad! Naturens egna pollinatörer (humlor och bin) försvinner i skrämmande takt. Våra pollinatörer gör oss stora tjänster. Ungefär 30 procent av maten vi äter behöver pollineras. Men matbrist, klimatförändringar och bekämpningsmedel gör att en tredjedel av våra 270 vilda biarter är på väg att försvinna.

Grönytor i staden ger inte bara en bättre biologisk mångfald utan även:

  • Skapar bättre luftkvalitet.
  • Sänker temperaturen på platsen under varma dagar (det vill säga mikroklimatet).
  • Förhindrar översvämningar genom att fördröja dagvatten.
  • Ger bättre mental hälsa och välmående hos invånare.
  • Ökar det ekonomiska värdet genom högre fastighetspriser.

Genom dessa förbättringar skapar vi en mer resilient och hälsosammare stad nu och för framtidens generationer. En stad som inte behöver öka skattemedel på översvämningsskydd och sjukvård på grund av värmeböljor och psykologisk ohälsa. Vi måste agera nu för att våra barn ska ha en framtid. 

Om du önskar att läsa mer om våra argument vänligen klicka här.

Med tanke på dessa utmaningar föreslår därför vi att introducera mer grönska i staden med kampanjen “Gör gråa gator grönare”. Vi har frågat er invånare under öppna hus på stadens bibliotek vilka gator ni vill göra grönare. Fyra av dessa förslag har vi tagit vidare:

  • Mariaplan
  • Stenpiren
  • Ekedalsgatan
  • Kommendörsgatan

Bilder för förslagen finns nedan.

Vi anser att dessa skulle ge mest nytta för staden baserat på ovanstående mål (se översta punktlistan). Till förslagen har vi även skapat visuella illustrationer över hur det skulle kunna se ut efter genomförande och kommer skicka in dessa som förslag till både Miljöförvaltningen och Park- och naturnämnden. 

 

Kampanjen Gör Gråa Gator Grönare är för närvarande satt på paus.