Stadsplaneringsgruppen

Hållbar stadsbyggnad, värdefulla naturområden, artrika stadslandskap, gröna kilar, ekosystemtjänster, rödlistade arter, mobilitetsfrågor och klimatsmart byggande. Intresserar det dig också? Då är stadsplaneringsgruppen något för dig!

Vi vill skapa en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel. En stad där alla har nära till grönområden, där vi bygger klimatsmarta hus och där naturområdena har ett rikt växt- och djurliv. Stadsplaneringsgruppen arbetar med Naturskyddsföreningens stadsbyggnadsstrategi och Göteborgs stads styrdokument för att påverka stadens planarbete genom att skriva yttranden. Vi vill också inspirera och berätta om hur framtidens gröna, artrika och hållbara stad kan se ut. Förslagsvis genom att föreslå åtgärder och beskriva med illustrationer i yttranden, hålla föredrag och vara med i samtal.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer eller har några frågor.

Gå med i stadsplaneringsgruppen så kan vi tillsammans jobba för en grön, artrik och hållbar stad!

Välkommen!

Kontaktuppgifter:

stadsplaneringsgruppen.gbg@gmail.com

 

Intresseanmälan – Stadsplaneringsgruppen

Månadsträffar 

Gruppen ses en gång i månaden för månadsträffar mellan kl. 18-20. Man kan delta antingen fysiskt eller digitalt på träffarna. Föranmäl dig gärna till vår mail om du vill delta fysiskt, så att vi ska kunna beräkna fika. Närvara du digitalt behöver du inte föranmäla dig, länk skickas ut några dagar innan träffen till alla som är med i intressegruppen. Är du bara nyfiken och vill testa gå med på ett möte kan du mejla oss direkt. Träffarna sker i Naturskyddsföreningen i Göteborgs lokaler på Första Långgatan 28B. På träffarna diskuterar vi planärenden, grön stadsbyggnad, kommande aktiviteter och mycket mer. Ingen förkunskap behövs. Varmt välkommen!

Vårterminens sista möte: 5 juni

 

Vad vi har på gång – Vad vill du engagera dig inom?

  • Yttranden – vi bidrar regelbundet till föreningens yttranden över detaljplaner etc
  • Debattinlägg – vi skriver för ett grönare och hållbarare Göteborg
  • Platsbesök vid hotade naturområden
  • ”Grön öl” – AW en gång i månaden
  • Inlägg på Instagram och Facebook

 

Bryt bilberoende i Göteborg

Vi har påbörjat en lokal kampanj baserat på föreningens nationella kampanj “Bryt bilberoende” som pågick under 2023. Vårt fokus kommer ligga på att aktivt presentera fördelar med att bryta Göteborgs bilberoende via t ex hemsida, intervjuer och panelsamtal. Kom med och påverka kampanjens utformning!

Årets som gått

Under 2023 har vi bland annat hållit i en workshop i hur man skriver yttranden, vi har deltagit på Frihamsdagarna och på Grön Scen på Bokmässan.

Gör gråa gator grönare 

Under 2021-2022 arbetade vi med ett projekt för att lyfta grönskans plats i stadsrummet. Besökare på Lundby respektive Majornas bibliotek fick ge förslag på gator som de skulle vilja ge ett grönt lyft. Utifrån förslagen som kom in tog vi fram illustrationer över hur de skulle kunna se ut istället. Läs vidare här.

Göteborg är ute och cyklar

Vår kampanj för att få GBG i rullning! I en rad kortfilmer ska Kålle och Ada cykla på utflykt men stöter ideligen på hinder. Kan vi skapa ett cykelvänligare Göteborg? Och hur ska det gå för Kålle och Ada? Läs vidare och se filmerna här.

Göteborg Kan Grönare

I kampanjen Göteborg Kan Grönare lyfte vi hur vi tycker att Göteborgs Stad ska planera för en grönare stad för både göteborgarna, besökarna, kommande generationer samt djur- och växtlivet.

Så vill vi se staden utvecklas – Strategi för en grön, artrik och hållbar stad

Vill du läsa mer om gruppen arbete och vilka frågor vi verkar för kan du läsa version 1.0 av Strategi för en grön, artrik och hållbar stad

För en snabb överblick har vi också tagit fram en kortversion, den kan du läsa här:  Kortversion – Strategi för en grön, artrik och hållbar stad

 

Naturskyddsföreningens handledning i stadsplaneringsfrågor

Plan- och bygglagen – en vägledning

Påverka byggandet av vägar – så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Bevaka strandskyddet

Externa köpcentra