Stadsplaneringsgruppen

 

Hållbar stadsbyggnad, värdefulla naturområden, artrika stadslandskap, gröna kilar, ekosystemtjänster, rödlistade arter, mobilitetsfrågor och klimatsmart byggande. Intresserar det dig också? Då är stadsplaneringsgruppen något för dig!

Vi vill skapa en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel. En stad där alla har nära till grönområden, där vi bygger klimatsmarta hus och där naturområdena har ett rikt växt- och djurliv. Stadsplaneringsgruppen kommer arbeta med Naturskyddsföreningens stadsbyggnadsstrategi och Göteborgs stads styrdokument för att påverka stadens planarbete genom att skriva yttranden. Vi vill också inspirera och berätta om hur framtidens gröna, artrika och hållbara stad kan se ut. Förslagsvis genom att föreslå åtgärder och beskriva med illustrationer i yttranden, hålla föredrag och vara med i samtal.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer eller har några frågor.

Gå med i stadsplaneringsgruppen så kan vi tillsammans jobba för en grön, artrik och hållbar stad!

Välkommen!

Kontaktperson
Oskar Tagesson
oskar.tagesson@gmail.com

 

Intresseanmälan – Stadsplaneringsgruppen

Göteborg Kan Grönare

Stadsplaneringsgruppen arbetar just nu med kampanjen Göteborg Kan Grönare för att lyfta hur vi tycker att Göteborgs Stad ska planera för en grönare stad för både göteborgarna, besökarna, kommande generationer samt djur- och växtlivet. Är du intresserad av att hjälpa till med arbetet hör av dig! Läs mer om kampanjen här

 

Så vill vi se staden utvecklas – Strategi för en grön, artrik och hållbar stad

Vill du läsa mer om gruppen arbete och vilka frågor vi verkar för kan du läsa version 1.0 av Strategi för en grön, artrik och hållbar stad

För en snabb överblick har vi också tagit fram en kortversion, den kan du läsa här:  Kortversion – Strategi för en grön, artrik och hållbar stad

 

Månadsträffar 

Gruppen ses en gång i månaden för månadsträffar, oftast onsdagar, mellan kl 18-20 i Naturskyddsföreningens lokaler på Första Långgatan 28B.  Det finns även möjlighet att närvara digitalt. På träffarna diskuterar vi planärenden, grön stadsbyggnad, kommande aktiviteter och mycket mer. Ingen förkunskap behövs. Kontakta Oskar, se ovan, om du vill komma. Varmt välkommen!

2020-01-22 Minnesanteckningar

2020-02-12 Minnesanteckningar

2020-03-11 Minnesanteckningar

2020-04-01 Minnesanteckningar

2020-04-29 Minnesanteckningar

2020-05-27 Minnesanteckningar

2020-06-24 Minnesanteckningar

2020-08-12 Minnesanteckningar

2020-09-02 Minnesanteckningar

2020-09-30

2020-10-28

2020-11-25

2020-12-16

 

Naturskyddsföreningens handledning i stadsplaneringsfrågor

Plan- och bygglagen – en vägledning

Påverka byggandet av vägar – så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Bevaka strandskyddet

Externa köpcentra