Stadsplaneringsgruppen

 

Hållbar stadsbyggnad, värdefulla naturområden, artrika stadslandskap, gröna kilar, ekosystemtjänster, rödlistade arter, mobilitetsfrågor och klimatsmart byggande. Intresserar det dig också? Då är stadsplaneringsgruppen något för dig!

Vi vill skapa en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel. En stad där alla har nära till grönområden, där vi bygger klimatsmarta hus och där naturområdena har ett rikt växt- och djurliv. Stadsplaneringsgruppen kommer arbeta med Naturskyddsföreningens lokala grönstrategi och Göteborgs stads styrdokument för att påverka stadens planarbete genom att skriva yttranden. Vi vill också inspirera och berätta om hur framtidens gröna, artrika och hållbara stad kan se ut. Förslagsvis genom att föreslå åtgärder och beskriva med illustrationer i yttranden, hålla föredrag och vara med i samtal.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer eller har några frågor. Gå gärna in och gilla våran facebooksida!

Gå med i stadsplaneringsgruppen så kan vi tillsammans jobba för en grön och hållbar stad!

Välkommen!

Kontaktperson
Oskar Tagesson
oskar.tagesson@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/stadsplaneringsgruppen/