Kaprifolpriset och Stinknävan

Kaprifol

Kaprifolpriset och Stinknävan är två utmärkelser som varje år delas ut av Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Utmärkelserna tillkännages i samband med årsmötet.

Kaprifolpriset tilldelas en person eller organisation i Göteborg, som utanför Naturskyddsföreningens egen verksamhet, men inom föreningens syfte och anda, har gjort något bra för naturen och miljön.

Stinknävan tilldelas en person eller organisation som gjort något ovanligt dåligt för naturen och miljön under året.

Priserna tilldelas för arbete som utförts året innan de delas ut.

Nominera till nästa års Kaprifol och Stinknäva

Tidigare utmärkelser


2022

Kaprifolpriset:

2022 års Kaprifolpris till projektgruppen bakom den marina kolonilotten Flytevi. Projektet och den marina kolonilotten Flytevi är ett spännande inslag i debatten om hållbarhet, hållbara resurser, ekosystemtjänster och människans nyttjande av naturen. Alger, musslor och andra filtrerande organismer kan användas i större utsträckning i matlagning, med spännande nya smaker och resurssnålt protein. Dessa organismer binder också kväve, fosfor och koldioxid. Genom att driva projektet med Flytevi i Frihamnen uppmärksammas ett alternativt förhållningssätt till havet, havets miljöstatus samt dess resurser. Flytevi kan också fungera som en (flytande) plattform i staden för gemenskap, diskussioner och samröre mellan stadens invånare likt den odlingsgemenskap som redan nu finns på land.

2021

Kaprifolpriset:

Föreningen för Kulturmark får 2021 års Kaprifolpris. Föreningen bildades 1992 och har sedan dess arbetat med röjning och slåtter i anslutning till historiska lämningar i Göteborgsområdet. Tack vare slåttern på markerna gynnas den biologiska mångfalden. Rödlistade arter såsom slåttergubbe har återetablerats i ängarna. Slåttern sker ideellt.

Föreningen har släppt två böcker: ”Från täta snår till blommande äng” och ”Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten”. Dessa böcker är rikligt illustrerade dokumentationer av lokal historia och föreningens arbete. Föreningen driver en väl uppdaterad webbsida och Facebooksida som vi uppmuntrar alla att besöka.

2020

Kaprifolpriset:

2020 års Kaprifolpris för förtjänstfullt miljöarbete i Göteborg tilldelas Projekt Zorro vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Projektet har pågått sen 2011 och gäller förvaltning och restaurering av de kraftigt minskade ålgräsängarna i svenska vatten.

Ålgräsängar är viktiga för kustnära ekosystem, de stabiliserar bottensediment, minskar effekterna av övergödning och dessutom tar de upp kol, vilket bidrar till att minska klimatförändringar.

Projekt Zorro är tvärvetenskapligt och utförs i samarbete med flera myndigheter. Projektet har tagit fram en nationell vägledning för restaurering av ålgräs som används i flera restaureringsprogram, bland annat av Göteborgs hamn och i Kosterhavet. De har också tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för ålgräs och producerat ett stort antal artiklar, både vetenskapliga och populärvetenskapliga.

2019

Kaprifolpriset: 

2019 års Kaprifolpris för förtjänstfullt arbete i Göteborg tilldelas Fritidsbankens
verksamheter i Göteborg, för arbetet som bidrar till cirkulär ekonomi, hållbar utveckling och folkhälsa.

Den första Fritidsbanken öppnade i Deje i Värmland 2013, sedan dess har verksamheten vuxit och idag finns den på 95 platser i Sverige. I Göteborg har fritidsbanken tre kontor som finns belägna i Slottsskogen, Frölunda och Angered. Fritidsbankens idé är att fungera som ett bibliotek för fritidsutrustning. På Fritidsbanken kan vem som helst kostnadsfritt låna fritidsutrustning som skidor, skridskor, flytvästar, fotbollar och mycket mer. All utrustning är begagnad.

Fritidsbanken bidrar till den ur miljösynpunkt fördelaktiga cirkulära ekonomin. Utrustningen kan användas av många människor innan den kasseras. Fritidsbanken bidrar på detta sätt inte bara till att förbättra miljön utan även till folkhälsan, eftersom fler får möjlighet att röra på sig och vara utomhus.

Stinknävan: 

2018

Kaprifolpriset:
Fiskevårdsnätverket i Göteborg är en ideell förening som gör stor nytta för de hårt exploaterade och utsatta vattendragen inom Göteborgs kommun. Föreningen fungerar som väktare och rapporterar till kommunen och Länsstyrelsen alla problem som kan uppstå vid exempelvis bostadsbyggen och vägbyggen. De iordningställer förstörda vattenmiljöer, ett miljöarbete som gynnar insekter, fåglar och fiskar som lever i och runt vattendrag. De kartlägger historiska vattendrag, dvs. sådana vattendrag som inte längre finns eller som det bara finns en spillra kvar av pga stadens expansion. I våra ögon är deras främsta förtjänst att de är ute i naturen och upptäcker när problem uppstår i vattenmiljöer. De har stoppat många byggen som har förstört vattendrag. Senast var det Sisjöbäcken och det nya bostadsområdet som orsakade att stora delar av Sisjöbäcken förstördes.

Stinknävan:
Swedegas äger och driver en del av gasnätet i Sverige. De äger både gasterminaler och gasledningarna som gasen fraktas i. Swedegas tilldelas priset för sina planer på att bygga en fossilgas terminal i Göteborg, men har dessutom planer på att göra detsamma på flera andra platser runtom i Sverige. Det är inte rationellt att bygga in oss i ytterligare fossilt beroende när vi behöver minska vår klimatpåverkan och användandet av fossila bränslen, med en total utfasning inom ett par årtionden. Huvudkomponenten i fossilgas, metan, som till viss del läcker ut i atmosfären vid hanteringen av gasen har dessutom en kraftig klimatpåverkan. Vi måste både minska efterfrågan på energi och bränsle samtidigt som vi rör oss från fossil infrastruktur.

2017

Kaprifolpriset: pdf_icon Xavier de Maupeou Fastighetskontoret, Göteborgs stad

Stinknävan

2016

Kaprifolpriset: pdf_icon Cykelköket Göteborg

Stinknävan:

2015

Kaprifolpriset: pdf_icon Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren

Stinknävan: pdf_icon Frida Boisen

2014

Kaprifolpriset: pdf_icon Göteborgs stad

Stinknävan:

2013

Kaprifolpriset: Way Out West

Stinknävan: Peter Hjörne

2012

Kaprifolpriset: pdf_icon Skärgårdsuppropet

Stinknävan:

2011

Kaprifolpriset: Projektet Ekologisk stadsdel Majorna

Stinknävan: Partiet Vägvalet

2010

Kaprifolpriset: Föreningen Stadsjord

Stinknävan:

2009

Kaprifolpriset: Tidskriften Camino

Stinknävan:

2008

Kaprifolpriset: ”Natur Stig” Stig Fredriksson

Stinknävan: Göteborgs kommunfullmäktige

2007

Kaprifolpriset:

Stinknävan:

2006

Kaprifolpriset: Fågelcentralen

Stinknävan: