Mötesdatum för styrelsen

Om du vill att en fråga ska tas upp på ett styrelsemöte, skicka underlag till goteborg@naturskyddsforeningen.se senast fyra dagar innan mötet.

 

Styrelsemöten:

26 April
19 Maj
21 Juni
19 Augusti
22 September
20 Oktober
15 November
15 December
17 Januari
16 Februari
7 Mars

 

Årsmöte: 27 mars 2022

 

Arbetsutskottets möten:

26 maj
18 augusti
15 september
14 oktober
12 november
9 december
11 januari 2021
9 februari 2021
10 mars 2021