Mötesdatum för styrelsen

Om du vill att en fråga ska tas upp på ett styrelsemöte, skicka underlag till goteborg@naturskyddsforeningen.se senast fyra dagar innan mötet.

2016

 

5 april (v.14)

16 maj (v.20) – Mats fixar fika

7 juni (v.23) – Ulrika fixar fika

17 augusti (v.33) – Malin fixar fika

8 september (v.36) – Carina fixar fika

10 oktober (v.41) – Lena fixar fika

15 november (v.46) – Anders fixar fika

15 december (v.50) – Bo fixar fika

2017

17 januari (v.3) – Jan fixar fika

22 februari (v.8) – Max fixar fika

9 mars (v.10) – Mats fixar fika

 

Årsmöte lördag 25 mars