Mötesdatum för styrelsen

Om du vill att en fråga ska tas upp på ett styrelsemöte, skicka underlag till goteborg@naturskyddsforeningen.se senast fyra dagar innan mötet.

2017

10 maj – Rebecka fixar fika

12 juni – Joel fixar fika

22 augusti – Helene fixar fika

20 september – Thomas fixar fika

19 oktober – Ellen fixar fika

20 november – Nelly fixar fika

5 december (preliminärt) – Bo fixar fika

2018

17 januari – Mats fixar fika

7 februari – Janne fixar fika

1 mars – Sebastian fixar fika

25 mars – ÅRSMÖTE