Mötesdatum för styrelsen

Om du vill att en fråga ska tas upp på ett styrelsemöte, skicka underlag till goteborg@naturskyddsforeningen.se senast fyra dagar innan mötet.

 

Styrelsemöten:

25 maj
16 juni hemma hos Jan
22 augusti (digitalt)
20 september
20 oktober (digitalt)
24 november (digitalt)
15 december
16 januari (digitalt)
21 februari
15 mars (digitalt)

 

Årsmöte: 26 mars 2023