Mötesdatum för styrelsen

Om du vill att en fråga ska tas upp på ett styrelsemöte, skicka underlag till goteborg@naturskyddsforeningen.se senast fyra dagar innan mötet.

 

Styrelsemöten:

25 augusti
21 september
20 oktober
19 november
16 december
19 januari 2021
17 februari 2021
17 mars 2021

 

Årsmöte: 28 mars 2021

 

Arbetsutskottets möten:

26 maj
18 augusti
15 september
14 oktober
12 november
9 december
11 januari 2021
9 februari 2021
10 mars 2021