Val 2010

Naturskyddsföreningen i Göteborg brukar vara aktiva i valrörelserna och så var även fallet för 2010 års valrörelse. Den 2:a september hade Naturskyddsföreningen i Göteborg valutfrågning och invigningsmingel på House of Win-Win.

val

Bland annat genomförde vi en debatt mellan våra lokalpolitiker. Inför debatten släppte vi även en rapport där vi hade granskat hur politikerna hade levt upp till sina vallöften från 2006. Dessutom genomförde vi en enkätundersökning där vi frågade våra politiker hur de ställde sig i ett antal viktiga miljöfrågor inför årets val. I panelen fanns representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige.