Ängsgruppen

Ängsgruppen, eller Skändlagruppen har funnits i många olika skepnader under de cirka 30 år som den funnits. Gruppen har hela tiden vårdat och skött ängen i Skändla by genom att faga den på våren. Fagningen innebär att man helt enkelt städar ängen från kvistar, grenar eller annat som inte ska finnas på en äng. Inte bara för att det ska vara snyggt utan framförallt för att det ska vara enkelt och bra att senare på hösten slå ängen med lie utan större problem.

DSC_0624

Det här arbetet innebär i sin tur att den flora som finns på ängen fortfarande finns. Många sällsynta växter trivs fortfarande på grund av att skötseln fortfarande pågår. De flesta växter på en äng fortsätter inte trivas om inte ängen just hävdas, sköts. Om gräset skulle stå kvar blir det för mycket näring kvar och då försvinner många gamla växtarter pga ”övergödning” som naturen själv då gör. Därför körs också gräset bort efter slåttern men förhoppningsvis har blommorna hunnit sprida sina frön innan dess.

Det här arbetet har som sagt pågått länge men på senare år har det blivit svårare att mobilisera folk till både fagning och slåtter. Vi är fortfarande kanske ett tiotal personer som har kontakt med varandra och en del av oss diskuterade en spännande fråga på senaste slåttern…

Äng i Slottsskogen…???

Vi funderade tillsammans och tyckte nog att det skulle vara mycket spännande att anlägga en äng i Slottsskogen. Den skulle kunna fylla många syften för både föreningen, Göteborgs stad och inte minst naturen. Vi sa ungefär så här….

För det första skulle det kunna bli ett nytt och vackert inslag i Slottsskogen med blommande sällsynta arter. Det skulle i sin tur kunna locka folk att lära sig mer om växter och kanske skulle botanikerna samarbeta med oss, när det blommar, med publika evenemang..?

Kanske skulle de som gillar fjärilar kunna göra detsamma? Fånga in och artbestämma och utbilda fler i ”konsten” att locka fjärilar till sin egen trädgård genom just växter ?

Fotografer skulle kunna få sitt lystmäte mitt i stan… Många fågelskådare har upptäckt fjärilarna som intresse eftersom de flesta fåglar är ”försvunna” under sommaren och tidig höst…

Kanske skulle vi kunna ha en kurs eller flera för att lära oss att bygga gärdesgård på gammalt sätt ? Senvuxen gran, klyva och leta enestammar. Grangrenar till vidjor för att sätta samman…?

Kanske skulle vi kunna ha kurser i hur man slår med lie, knackar fram en sylvass egg och att hantera orvet så det bara faller gräs när ängen ska slås..?

Det här är som sagt bara idéer ännu men Slottsskogens chef och undertecknad ska prata vidare senare i höst. Spännande….!!

Vi behöver med andra ord sprida kunskapen om och glädjen över att behålla en liten äng på fler ställen istället för alla gräsmatteöknar som sprider sig i trädgårdar och parker. Vi skulle behöva många fler högvuxna gräsplättar i stan för den biologiska mångfaldens skull – och fler slåtterlag.

Då är det så mycket roligare att en kille precis i dagarna ringde från Guldheden och undrade om vi i Naturskyddsföreningen inte skulle vilja vara med och sköta lite plättar i bostadsområdet? Jag har varit där och pratat med honom och kikat och tror och hoppas att det ska kunna bli roligare gräsställen nästa år än nu. Samtal med fastighetsägare står på dagordningen och framtida möten med ängsgruppen kommer framöver. Väl mött till dem – alla ni som hittills ”bara” tänkt att det skulle vara kul att…….

 

Välkomna framöver hälsar

Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com eller 0730-47 11 21