Ängsgruppen

 

 

 

Ängsgruppen, eller Skändlagruppen har funnits i många olikaDSC_0624
skepnader under de cirka 30 år som den funnits. Gruppen har hela tiden vårdat och skött ängen i Skändla by genom att faga den på våren. Fagningen innebär att man helt enkelt städar ängen från kvistar, grenar eller annat som inte ska finnas på en äng. Inte bara för att det ska vara snyggt utan framförallt för att det ska vara enkelt och bra att senare på hösten slå ängen med lie utan större problem.

 

 

 

Det här arbetet innebär i sin tur att den flora som finns på ängen fortfarande finns. Många sällsynta växter trivs fortfarande på grund av att skötseln fortfarande pågår. De flesta växter på en äng fortsätter inte trivas om inte ängen just hävdas, sköts. Om gräset skulle stå kvar blir det för mycket näring kvar och då försvinner många gamla växtarter pga ”övergödning” som naturen själv då gör. Därför körs också gräset bort efter slåttern men förhoppningsvis har blommorna hunnit sprida sina frön innan dess.

Vill du komma i kontakt med Ängsgruppen?
Ta kontakt med:
Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com eller 0730-47 11 21

 

 

Här är bilder från den lyckade och välbesökta slåttern på Skändla äng.