Ängsgruppen

Ängsgruppen, eller Skändlagruppen har funnits i många olika skepnader under de cirka 30 år som den funnits. Gruppen har hela tiden vårdat och skött ängen i Skändla by genom att faga den på våren. Fagningen innebär att man helt enkelt städar ängen från kvistar, grenar eller annat som inte ska finnas på en äng. Inte bara för att det ska vara snyggt utan framförallt för att det ska vara enkelt och bra att senare på hösten slå ängen med lie utan större problem.

DSC_0624

Det här arbetet innebär i sin tur att den flora som finns på ängen fortfarande finns. Många sällsynta växter trivs fortfarande på grund av att skötseln fortfarande pågår. De flesta växter på en äng fortsätter inte trivas om inte ängen just hävdas, sköts. Om gräset skulle stå kvar blir det för mycket näring kvar och då försvinner många gamla växtarter pga ”övergödning” som naturen själv då gör. Därför körs också gräset bort efter slåttern men förhoppningsvis har blommorna hunnit sprida sina frön innan dess.

Det här arbetet har som sagt pågått länge men på senare år har det blivit svårare att mobilisera folk till både fagning och slåtter. Vi är fortfarande kanske ett tiotal personer som har kontakt med varandra och en del av oss diskuterade en spännande fråga på senaste slåttern…

Aktuellt för ängsgruppen

Vi kör repris på en uppskattad och efterfrågad kurs- LÄR DIG SLÅ MED KNACKELIE !!! Söndag 9 juni 2019 kl. 09:00–16:00

Du är välkommen att anmäla dig till den kommande kursen i Botaniska Trädgården. Som ”vanligt” kommer Lie-Mats Rosengren att hålla i kursen där du får dig det mesta till livs för att på eftermiddagen känna dig nöjd och beredd att ge dig i kast med slåttern senare i sommar !

Vi kommer att öva på förmiddagen, få veta mer om historia runt ängshävd och liebruk och PRAKTISERA mest på plats. Vi använder knackeliar och ställbara orv så ALLA kan verkligen vara med. Glöm det där med att karlarna slog å kvinnorna räfsade!! Med teknik och rytm kan alla verkligen !!

För att vara med gäller följande:
1. Du ska vara medlem i Naturskyddsföreningen
2. Du ska i förskott betala 1000:- eller 750:- för kursen. Blir vi många blir det 750:- , annars 1000:- . Hittills har vi varit så många så det räckt med 750.
3. Om du deltar i fagning och/eller slåtter under 2019 kan du få tillbaka som mest 500:- så då kostar kursen ”bara” 250:-….. Det här gör vi förstås för att värva fler till Ängsgruppen i Göteborg så att vi kan dela på gracerna ännu mer än hittills.
4. Vi börjar städa/faga runt maj så du kan om du vill i förväg reducera din avgift.
5. Vi har ca 15 platser tillgängliga och det brukar vara bra tryck på anmälningarna så vänta inte för länge. SISTA anm.datum är 20/5.
ANMÄLAN, frågor eller funderingar till Anders Ridderström. riddarn5306@gmail.com

VÄLKOMMEN !!!

Hoppas du lockas av chansen att göra nåt som inte så många längre kan och som är ett ”måste” om vi ska kunna hävda de ängar som fortfarande finns….

 

 

 

Kontaktuppgifter till ängsgruppen:

Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com eller 0730-47 11 21