Intressegrupper

Gå med och jobba för en bättre värld och en bättre närmiljö i någon av våra intressegrupper!

I Göteborg är vi många medlemmar som är aktiva i intressegrupper. Grupperna bildas av personer som brinner för ett visst sakområde. Intressegrupperna träffas regelbundet för att diskutera olika frågor och planera framtida projekt. Ju fler vi blir desto mer kan vi göra för att förbättra vår miljö och skydda vår natur.

Finns det inte någon grupp för just den frågan du är intresserad av? Starta en ny grupp!  Hör av dig till styrelsen för att få hjälp att efterlysa fler intresserade i kretsen.

Klimatgruppen

Det här är gruppen för dig som vill engagera dig i en av vår tids ödesfrågor, den hastiga förändringen av vårt globala klimat!

Havsnätverket Väst

Med fokus på vår västkust uppmärksammar vi problem och berättar vad vi kan göra åt dem, vi informerar om havets resurser och möjligheter.

Handla miljövänligt-gruppen

Handla miljövänligt-gruppen vill göra det enklare för människor att handla på ett miljövänligt sätt.

Ängsgruppen

Ängsgruppen, eller Skändlagruppen har funnits i många olika skepnader under de cirka 30 år som den funnits. Gruppen har hela tiden vårdat och skött ängen i Skändla by genom att faga den på våren.

Natursnokarna i Göteborg

Natursnokarna vill välkomna fler barn och deras vuxna ut i naturen. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka.

Äventyrsgruppen

Syftet med den här gruppen är att utföra utmanande aktiviteter samtidigt som vi upplever vacker natur. Den här gruppen är för dig som älskar att vara utomhus och som vill växa genom fysisk och psykisk utmaning.

Stadsplaneringsgruppen

Hållbar stadsbyggnad, värdefulla naturområden, artrika stadslandskap, gröna kilar, ekosystemtjänster, rödlistade arter, mobilitetsfrågor och klimatsmart byggande. Intresserar det dig också? Då är stadsplaneringsgruppen något för dig!

Evenemangsgruppen

I denna grupp kommer vi att driva aktiviteter och projekt som går lite över gränserna mellan olika grupper. Vi hoppas kunna dra igång ett valprojekt för att bl.a. föra ut Naturskyddsföreningens utvärderingar av partiernas klimat- och miljöpolitik. Vi planerar föreläsningar och studiebesök.