Intressegrupper

Gå med och jobba för en bättre värld och en bättre närmiljö i någon av våra intressegrupper!

I Göteborg är vi många medlemmar som är aktiva i intressegrupper. Grupperna bildas av personer som brinner för ett visst sakområde. Intressegrupperna träffas regelbundet för att diskutera olika frågor och planera framtida projekt. Ju fler vi blir desto mer kan vi göra för att förbättra vår miljö och skydda vår natur.

Finns det inte någon grupp för just den frågan du är intresserad av? Starta en ny grupp!  Hör av dig till styrelsen för att få hjälp att efterlysa fler intresserade i kretsen.

Klimatgruppen

Det här är gruppen för dig som vill engagera dig i en av vår tids ödesfrågor, den hastiga förändringen av vårt globala klimat!

Havsnätverket Väst

Med fokus på vår västkust uppmärksammar vi problem och berättar vad vi kan göra åt dem, vi informerar om havets resurser och möjligheter.

Handla miljövänligt-gruppen

Handla miljövänligt-gruppen vill göra det enklare för människor att handla på ett miljövänligt sätt.

Naturguidning

Naturskyddsföreningen i Göteborg har en lång tradition av att anordna aktiviteter och utflykter ute i vår vackra natur.

Natursnokarna i Göteborg

Natursnokarna vill välkomna fler barn och deras vuxna ut i naturen. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka.

Kemikalienätverket Göteborg

Här samlas vi som vill veta mer om och agera mot miljögifter och andra ämnen som kan skada hälsa och miljö.