Handla miljövänligt- gruppen

Flera av nutidens största miljöproblemen har sitt ursprung i människans agerande.

Hur vi handlar och konsumerar kan i de flesta fall driva fram en utveckling med effekter på vår omgivning. Handla miljövänligt-gruppen vill göra det enklare för människor att handla på ett miljövänligt sätt och vi försöker se till att det finns bra information om miljöeffekterna av vår konsumtion.

Kontaktperson:

Linda Mathiasson
linda@lindam.se
0709-60 30 81