Val 2022

 

Trots den pågående klimatkrisen så har miljö- & klimatfrågor, än så länge, varit väldigt lågt prioriterade i årets valrörelse. För oss som tycker att dessa frågor är bland de viktigaste inför valet, är det därför av intresse att få reda på hur de politiska partierna som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ställer sig i frågor rörande till exempel bevarandet av biologisk mångfald, utökning av hållbara transportmedel och tillgång till förnyelsebar energi.

Göteborgs lokalkrets har därför inom ramen för sitt valprojekt Det är bråttom nu – Agenda 2026! skickat ut en enkät till samtliga partier i stadens kommunfullmäktige för att ta reda på detta.

Resultaten har nu sammanställts och visar att framförallt Miljöpartiet, följt av Vänsterpartiet, är de mest ambitiösa partierna som visar att de är kunniga, har ett starkt driv i sin politik och lägger många egna förslag i kommunfullmäktige som ligger i linje med Naturskyddsföreningens egna.

Sedan följer en rad partier, som toppas av Feministiskt initiativ och Demokraterna, tätt följda av Centerpartitet och Socialdemokraterna, och där Liberalerna och Kristdemokraterna utgör eftersläntrare. Dessa partier driver politik i rätt riktning med intresse för miljö- & klimatfrågor, de har delvis en ambitiös politik men det finns mer att önska när det gäller konkreta förslag och initiativ.

Längst ner på listan hittar vi Sverigedemokraterna som driver politik med några få miljö- & klimatvänliga förslag men verkar sakna egentligt intresse för dessa frågor. Om deras politik fick råda skulle det sannolikt leda till en mer ohållbar och klimatosäker framtid. Moderaterna har inte besvarat enkäten, vilket kanske säger en del om deras intresse för dessa frågor.

Nedan hittar du dels en lite mer kortfattad sammanställning av partiernas svar inklusive resultat, dels en fullständig sammanställning där du kan läsa exakt vad varje parti har svarat på varje fråga. Det finns även två figurer där det går att se poängfördelningen per fråga och parti, samt en rangordning av partierna baserat på den totala poängen. De här figurerna går utmärkt att skriva ut för att användas som flyers.

Här hittar du länkarna till sammanfattningen och länken till sammanställningen.

Poängfördelning per fråga och parti.

Rangordning av partierna baserat på den totala poängen.