Vi som jobbar på Handla miljövänligt kontoret i Göteborg

 

Handla Miljövänligt Kontoret(Göteborg)

Eva Eiderström
avdelningschef
070-755 81 12

Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44

Andreas Hellohf
produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika
070-422 49 32

Daniel Kruhsberg
affärsutveckling
070-432 87 05

David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26

Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil (föräldraledig)
076-819 80 60

Emanuel Blume
handläggare Bra Miljöval El och fondansökningar (föräldraledig)
070-730 10 25

Eva Svanberg
handläggare fondansökningar Bra Miljöval El (vik)
070-730 10 25

Helen Göthe
produktansvarig Bra Miljöval Textil (vik)
076-819 80 60

Hilma Samuelsson
Handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och kosmetika
073-532 06 48

Jesper Peterson
arbetsledare Bra Miljöval Energi & Transporter
070-240 17 22

Jessica Andréason
projektledare Miljövänliga Veckan och Klädbytardagen
073-944 99 10

Karin Kruse
projektledare Handla Miljövänligt och samordnare Handla Miljövänligt-nätverket (vik)
070-761 26 82

Kim Blomster
produktansvarig Bra Miljöval el
076-866 57 06

Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
072-373 36 39

Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kosmetika och register
076-866 58 24

Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval transporter
handläggare Bra Miljöval drivmedel
070-921 97 22

Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans (tjänstledig)
070-722 55 80

Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-783 28 26

Peter Hallberg
Peter Hallberg
produktansvarig Bra Miljöval Värme och Biobränsle
076-629 54 57

Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07

Ulriqa Westman
produktansvarig Bra Miljöval butik
070-42 39 220