EvenemangTillbaka till klimatgruppens huvudsida

På gång i klimatgruppen under 2018:

 

Tema: Urbanisering –17 mars på Naturhistoriska museet

En temadag på Naturhistoriska museet 17/3 kl 12 – 15. Våra städer växer ständigt och det påverkar grönytor, biologisk mångfald och vår tillgång till naturen. Hur mycket grönyta behöver vi ha per invånare och var ska den finnas? Hur kan vi behålla våra viktiga pollinatörer och hur mycket plats har vi till odling i staden?
Läs mer här.

Hållbar mobilitet – föreläsning 4 april på Ekocentrum

Föreläsning på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, onsdag den 4/4 kl 18. Frances Sprei från Chalmers talar om elektrifiering av transporter med mera.
Läs mer om Ekocentrum här.

Pär Holmgren – På Världskulturmuseet 11 april 2018, kl. 18:00 – 19:00


Meteorologen och naturskadespecialisten Pär Holmgren föreläser om våra möjligheter att leva mer hållbart.
Föreläsningen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Världskulturmuseet och Länsförsäkringar.
Gratis inträde för Naturskyddsföreningens medlemmar!
Läs mer på Världskulturmuseets hemsida här.
Fotograf: Bart van der Gaag

Klimatsamling – aktiviteter under 2018

Klimatsamling är ett initiativ för alla som vill delta i opinionsyttringar för en bättre klimatpolitik. Naturskyddsföreningen är en av över 30 organisationer som står bakom Klimatsamlings upprop och flera av klimatgruppens medlemmar är aktiva inom Klimatsamling.

Sista onsdagen i varje månad har Klimatsamling en manifestation, Klimattåget, vid Brunnsparken.
Vid varje kommunfullmäktigemöte (ungefär en gång per månad) står Klimatsamling utanför Kronhuset med plakat och flygblad.
Läs om Klimattåget och Fullmäktige och mötestider för manifestationerna här.

Webbsidan Vad kan man göra? är en del av Klimatsamlings webbplats och där finns en mängd länkar om vad man själv kan göra för en bättre klimatframtid; både för att påverka politiskt och för att ändra sin egen livsstil.
Läs mer om Klimatsamling här.


 

Något om vad Klimatgruppen gjort tidigare:

 

Klimatafterwork 21/5 2015!

Vi har bjudit in Fredrik Warberg att tala om klimatomställning, välbefinnande, hållbarhet och hur man kan bli rik på riktigt. Fredrik är en uppskattad talare och utbildare, som har sin verksamhet, Tidsverkstaden, i Göteborg. Fredrik har skrivit boken ”Rik på riktigt” tillsamman med Jörgen Larsson.
Vi ses 21/5 kl 19.00 på kretsens nya lokal på Ekocentrum (ingång Vera Sandbergs Allé 2A). Var och en tar med sig valfri dryck. Klimatgruppen bjuder på tilltugg i form av snacks m.m. Fredrik talar cirka en timma och därefter blir det tillfälle till diskussion.

Alla är varmt välkomna! Anmälan krävs ej, men är bra för att vi skall kunna planera evenemanget. Anmäl dig här eller skicka ett mejl till
ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com

Politikerdialog

Vårt förslag till snabb halvering av stadens klimatutsläpp har rönt stort intresse, bl a hos lokala politiker, och vi kommer nu att bjuda in till gruppvis dialoger om detta med olika beslutsfattare och tjänstemän i staden.

Klimatsamling 2015

I december i år kommer COP21-mötet, där världens ledare skall försöka enas om ett nytt klimatavtal, att äga rum i Paris. Med anledning av detta planeras det stora manifestationer för klimatet över hela världen i år. Här i Göteborg har det bildats ett initiativ, kallat Klimatsamling 2015, som vill förena alla som vill delta i opinionsyttringar för en bättre klimatpolitik. Bl a planerar vi för en stor demonstration den 29 november. Klimatgruppen är involverad i detta initiativ på många olika plan och hoppas på stor tillströmning från alla mijöengagerade, inte minst inom Naturskyddsföreningen. Intresserade kan få mer info genom att höra av sig till klimatsamling2015@gmail.com.

Framtidsveckan 2015

Även i år kommer Studiefrämjandet att anordna en Framtidsvecka med massor av olika evenemang kring hållbarhet och omställning. Vi är med i planeringsarbetet och räknar med att som i fjol ordna egna arrangemang under veckan. I år infaller den 5-11 oktober.

Politikerdialogen påbörjad! (19/4 2015)

Läs här om vår första träff med lokala politiker där vi presenterade vår halveringsplan.

Föredrag av Svante Axelsson på Ekocentrum 18 mars 2015

Montage Utanför

Det var fullsatt i sal Wasa A, c:a 160 personer, när Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson gästade oss i ett gemensamt arrangemang mellan Naturskyddsföreningens Göteborgskrets, Ekocentrum och Studiefrämjandet. Svante presenterade sin nya bok ”Vår tid är nu” som vill visa på möjligheterna mitt bland svårigheterna och ge nytt mod och hopp åt alla klimatkämpar. Kvällen inleddes med att Göteborgskretsen och några av intressegrupperna, däribland klimatgruppen, presenterade sig. Efter en intensiv frågestund på slutet signerade Svante sin bok medan nya medlemmar i föreningen anmälde sig på löpande band.

 

Halvera koldioxidutsläppen – föredrag på Kulturhuset Kåken 5/3 2015

Jennie på Kåken Dan på Kåken

Vad krävs för att snabbt nå en halvering av göteborgarnas växthusgasutsläpp? Hur ser energisystemet ut, vad äter vi och hur mycket kan vi egentligen åka bil? Klimatgruppens presenterade sitt halveringsförslag på Kulturhuset Kåken i Härlanda inför c:a 35 intresserade åhörare. Dan Baeckström inledde med en uppdatering av vår nuvarande kunskap om klimatläget, varefter Jennie Rodin visade på möjliga sätt att jobba lokalt, både för staden och individen för att uppnå en halvering av klimatutsläppen på 8 år. Vi avslutade med diskussions- och frågestund där många nyfikna och pålästa åhörare deltog. I samband med evenemanget hade vi också ett bokbord med trycksaker om klimatet och Svante Axelssons nya klimatbok ”Vår tid är nu”. Vi fick också många nya intresseanmälningar från personer som vill delta i klimatgruppens fortsatta arbete.

Framtidsveckan 6-12 oktober 2014

Under Framtidsveckan den 6-12 oktober 2014 ordnade klimatgruppen två separata evenemang. Först hade vi ett bokbord med litteratur om klimat och hållbar livsstil på Stadsbiblioteket, Götaplatsen, i samband med en temakväll om hållbar konsumtion. Vi tipsade om klimatböcker som finns att låna på biblioteket och delade ut klimatsmarta råd i form av broschyrer från Naturskyddsföreningen.Vårt andra evenemang var ett dubbelföredrag på Viktoriahuset om klimathotet och vad vi tycker borde göras åt det, här i vår egen stad. Under rubriken ”Halvera klimatutsläppen här och nu!” berättade Dan Baeckström om växthuseffekt, klimatförändringar och IPCC-rapporterna medan Jennie Rodin presenterade klimatgruppens förslag till hur Göteborg skall kunna halvera sina klimatutsläpp på åtta år genom att ställa om bostadsuppvärmning, trafik, matkonsumtion m.m.

Klimatdemonstrationer i Göteborg

 cykeldemo 3 cykeldemo 2
Från cykeldemonstrationen 13/9 2014

Klimatgruppen har de senaste två åren deltagit i den årliga Cykeldemonstrationen, en lokal klimatdemonstration som sedan 2010 arrangeras av Göteborgs samlade miljörörelse, däribland Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Fältbiologerna. Cykeldemonstrationen har främst inriktat sig på trafik- och stadsplaneringsfrågor med huvudbudskapet: Göteborg måste ta sitt klimatansvar!

I år demonstrerade vi den 13 september, dagen innan de allmänna valen och folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg, och visade då vårt stöd för trängselskatten. Klimatgruppen fanns representerad i cykeltåget som gick från Järntorget till Bältesspännarparken där vi sedan sålde soppa i kåsor till deltagarna som lyssnade på tal och musik från scenen.

En vecka senare, den 21 september, deltog vi även i den stora internationella klimatmanifestationen People’s Climate March, som bestod av över 2600 olika evenemang i 162 länder. Det evenemang som samlade flest människor, omkring 400 000, var den stora marschen i New York där FN två dagar senare skulle ha ett viktigt möte inför kommande klimatförhandlingar. I Göteborg var det ”Climate Call Göteborg” som kallade till manifestation där klimatgruppen medverkade med bl a ett bokbord. Vi var ett par hundra personer som samlades på Gustav Adolfs torg och lyssnade på tal och musik och visade vårt stöd för kraftiga klimatåtgärder. Läs mer och bli inspirerad här: http://peoplesclimate.org/wrap-up/ och kolla GPs artikel: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2496229-klimatdemonstrationer-infor-fn-mote

 Greenheart Klara 21-9
Från Climate Call-manifestationen den 21/9 2014. T. v. bildar demonstranterna ett grönt hjärta, symbolen för den internationella People’s Climate March-aktionen (Foto Mattias Bergström, Fågelperspektiv.se.). T h värvar Klara i klimatgruppen en medlem till Naturskyddsföreningen.

 

Klimatriksdagen

I början av juni 2014 arrangerades världens första klimatriksdag i Norrköping. Det hela blev en succé där över 600 engagerade klimatvänner från hela Sverige deltog. Syftet var att visa på det breda folkliga engagemang som finns och på alla de goda idéer till politiska reformer som skulle kunna ställa om främst Sverige men även i förlängningen Europa och världen i en mer hållbar riktning. En rad av Sveriges mest namnkunniga experter på området ställde upp som föreläsare på de seminarier som ordnades utöver själva arbetet med politiska motioner som deltagarna diskuterade och röstade fram. Fyra representanter från klimatgruppen i Göteborg deltog och ett flertal motioner skickades in från oss. Av totalt drygt 200 motioner valdes i slutändan sju motioner ut och överlämnades till representanter från riksdagen på plats i Norrköping. Extra roligt var att tre av dessa motioner hade representanter från klimatgruppen varit med och författat. För dig som vill veta mer om Klimatriksdagen så finns den sammanfattad i bokform och går att beställa från föreningen Ordfront.

FossilFree Sweden spelar fossilbubble-volleyboll

FossilFree Sweden spelar fossilbubble-volleyboll

Johan Rockström talar på inledningsmötet på Tyska Torget

Johan Rockström talar på inledningsmötet på Tyska Torget

James Hansen på videolänk från sin lada i USA

James Hansen på videolänk från sin lada i USA

 

Aktion mot Stenas roll i oljeexploateringen av Arktis

Ett exempel på en lokal aktion som klimatgruppen valt att engagera sig i är koncernen Stena och de fartyg de hyr ut för utvinning av olja i arktis och andra svåråtkomliga platser. Stena är ett av flaggskeppen i det göteborgska näringslivet med tusentals anställda och verksamhet över hela världen. Det som gör Stena extra intressant är att de är ett miljömässigt föredöme avseende affärsområdet återvinning samtidigt som de bedriver miljömässig högrisk-verksamhet inom oljeprospektering och utvinning och detta ville vi uppmärksamma. Vi gjorde det genom att kontakta Stena och be om en intervju med Dan Sten Olsson vilket vi fick. Vi sammanfattade sedan några av hans ståndpunkter och vår syn på denna del av Stenas verksamhet i ett upprop på Avaaz.org (se Avaaz). Uppropet spred vi sedan vi naturkontakt, facebook, denna hemsida och till våra vänner. Uppropet fick snabbt spridning och samlade på bara någon vecka mer än 3000 namnunderskrifter.

Stena i Arktis

Stena i Arktis

Kapa koldioxiden

I november 2013 ordnade vi tvådagarskursen ”Kapa koldioxiden!” som hölls på Studiefrämjandets lokal Falken i östra Göteborg och som drog c:a 25 deltagare. Vi hade bjudit in experter som meteorologen Pär Holmgren och sakkunniga från Naturskyddsföreningens klimatnätverk som berättade för oss om hur man som individ och konsument kan ändra sin livsstil i klimatvänlig riktning – och inte minst, vad vi ska kräva av politikerna för att få ett klimatmässigt hållbart samhälle. Efter att ha belyst de fyra fokusområdena transort, mat, boende och konsumtion avslutades kursen med ett underhållande och lärorikt framförande av trubaduren och koldioxidbantaren Staffan Lindberg.

Pär Holmgren talar på kursen "Kapa koldioxiden"

Pär Holmgren talar på kursen ”Kapa koldioxiden”