Klimatgruppen

 

Det här är gruppen för dig som vill engagera dig i en av vår tids ödesfrågor, den hastiga förändringen av vårt globala klimat!

Klimatgruppen är en av de största och aktivaste intressegrupperna i Naturskyddsföreningens Göteborgskrets. Vi har ordnat många olika aktiviteter, t ex studiecirkel, bokbord, kurs, politikerutfrågning, föredrag, remissvar m.m. Dessutom utbildar vi varandra genom att hålla miniseminarier i aktuella ämnen. Vi håller ett extra öga på den lokala klimatpolitiken och har tagit fram ett eget förslag för en snabb halvering av Göteborgs klimatutsläpp. Vi är också engagerade i Naturskyddsföreningens klimatnätverk där vi utbyter erfarenheter med andra klimatkämpar runt om i landet.

Vill du också vara med i vårt arbete mot drastiska klimatförändringar? Tveka inte att kontakta vår kontaktperson (mer information nedan). Vi träffas var tredje vecka i föreningens lokal – mötesdatumen är listade nedan. Man deltar så mycket eller lite man känner passar en. Några är med på nästa alla möten, en del mer sporadiskt. Vi försöker bilda mindre undergrupper som jobbar för något enskilt projekt, så alla måste inte delta i allting. Undergrupperna träffas separat så man kan göra en hel del utan att gå på gruppens samlade möten.

Några av våra evenemang och aktiviteter presenteras nedan, mer detaljerade uppgifter finns här.

Känner du att du behöver hjälp att hålla dig uppdaterad om vad som händer i klimatfrågan, lokalt, nationellt eller ute i världen? Besök vår klimatinfo-sida och hitta många bra länkar till informationsresurser.

Saker vi kommer att göra

  • Bjuda in lokala politiker till samtal där vi presenterar våra förslag på hur utsläppen skall minskas.
  • Fortsätta arbetet med Klimatsamling, det lokala samarbetsinitiativet för opinionsbildning i klimatfrågan.
  • Sprida information till allmänheten om klimatproblemet och hur det kan åtgärdas.

Exempel på saker som vi har gjort tidigare

Mötestider 2019

2019-01-14 (Dagordning)

2019-02-05 (Dagordning)

2019-02-27 (Dagordning)

2019-03-21 (Dagordning)

2019-04-08 (Dagordning)

2019-04-29 (Dagordning)

2019-05-22 (Dagordning)

2019-06-13 (Dagordning)

2019-08-19 (Dagordning)

2019-09-10 (Dagordning)

2019-10-02 (Dagordning)

2019-10-24

2019-11-11

2019-12-03

 

Samtliga möten är på kretsens möteslokal på Första Långgatan 28B (kartlänk, se även bild nedan). Mötena börjar 18.00.,

(Här kan du få hjälp att hitta vår porttelefon)

Kontakta klimatgruppen

Kontaktperson:
Dan Baeckström
Kolla även in: Klimatgruppen på Facebook