Klimatgruppen

Det här är gruppen för dig som vill engagera dig i en av vår tids ödesfrågor, den hastiga förändringen av vårt globala klimat!

Klimatgruppen är en av de största och aktivaste intressegrupperna i Naturskyddsföreningens Göteborgskrets. Vi har ordnat många olika aktiviteter, t ex studiecirkel, bokbord, kurs, politikerutfrågning, föredrag, remissvar m.m. Dessutom utbildar vi varandra genom att hålla miniseminarier i aktuella ämnen. Vi håller ett extra öga på den lokala klimatpolitiken och har tagit fram ett eget förslag för en snabb halvering av Göteborgs klimatutsläpp. Vi är också engagerade i Naturskyddsföreningens klimatnätverk där vi utbyter erfarenheter med andra klimatkämpar runt om i landet.

Vill du också vara med i vårt arbete mot drastiska klimatförändringar? Tveka inte att kontakta vår kontaktperson (mer information nedan). Vi träffas var tredje vecka i föreningens lokal – mötesdatumen är listade nedan. Man deltar så mycket eller lite man känner passar en. Några är med på nästa alla möten, en del mer sporadiskt. Vi försöker bilda mindre undergrupper som jobbar för något enskilt projekt, så alla måste inte delta i allting. Undergrupperna träffas separat så man kan göra en hel del utan att gå på gruppens samlade möten.

Några av våra evenemang och aktiviteter presenteras nedan, mer detaljerade uppgifter finns här.

Känner du att du behöver hjälp att hålla dig uppdaterad om vad som händer i klimatfrågan, lokalt, nationellt eller ute i världen? Besök vår klimatinfo-sida och hitta många bra länkar till informationsresurser.

Saker vi tänker göra under 2021:

 • Bjuda in lokala politiker till samtal där vi granskar den kommunala klimatpolitiken och föreslår hur utsläppen skall minskas
 • Ordna en klimatpolitisk hearing med forskare och kommunpolitiker
 • Påverka hur Göteborgs stad informerar om klimatfrågan till medborgarna
 • Följa upp arbetet med det klimatpolitiska programmet för Göteborgs stad
 • Följa upp svaren på vår klimatpolitiska enkät som gjordes inför senaste valet
 • Samarbeta med andra lokala aktörer som jobbar med klimatfrågan, som Klimatsamling, Fridays For Future, Stoppa Preemraff-gruppen m fl

Exempel på saker som vi har gjort tidigare

 • Delat ut flygblad på stan, ibland med levande musik som dragplåster
 • Ordnat föredrag om klimatet på Världskulturmuséet, Naturhistoriska muséet och Ekocentrum.
 • Hållit bokcirklar om klimatomställningen.
 • Gjort en klimatpolitisk enkät bland de politiska partierna i Göteborg
 • Skrivit insändare och debattartiklar, och även gjort uttalanden i nyhetsartiklar och reportage.
 • Skrivit remissvar på lokala och regionala åtgärdsförslag av vikt för klimatfrågan.
 • Bjudit in föredragshållare till våra miniseminarier från Göteborgs Universitet, Chalmers, RISE, Miljöförvaltningen, Extinction Rebellion, Fossilgasfällan, Klimatriksdagen, mm mm. Några av dessa föredrag har vi också spelat in och lagt på Göteborgs Naturskyddsförenings YouTube-kanal.

Mötestider hösten 2021

 

 

 

 

Datum Miniseminarium Länk till dagordning
2021-08-16 Länk
2021-09-07 Länk
2021-09-29 Tomas Österlund, Västanvind, om vindkraft
2021-10-21
2021-11-08
2021-11-30

För närvarande sker klimatgruppens möten virtuellt via videokonferensverktyget Zoom. Länk till mötet finns i dagordningen.

Kontakta klimatgruppen

Kontaktperson:
Dan Baeckström
Kolla även in: Klimatgruppen på Facebook