Viktiga dokument

 Innehåll


Föreningen och Föreningshandoken

pdf_icon Stadgar 2016

pdf_icon Anmälan programpunkt

pdf_icon Föreningshandbok

pdf_icon (Checklista) Verksamhetsberättelse

pdf_icon (Checklista) Verksamhetsplan och budget

pdf_icon (Mall) Projektansökan Kretsen

 


Årsmöte

2020 – Mötet sker den 4e Oktober, kl 15.00

pdf_icon Dagordning årsmöte 4 oktober 2020

pdf_icon Verksamhetsplan 2020

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2019

pdf_icon Valberedningens förslag till val årsmöte 2020

pdf_icon Valberedningens förslag till styrelse med presentationer 2020

pdf_icon Revisionsberättelse 2019

pdf_icon Bokslut 2019_BR

pdf_icon Bokslut 2019_RR

2019

pdf_icon Protokoll för årsmötet 2019

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2018 med bokslut

pdf_icon Verksamhetsplan 2019 med budget

pdf_icon Bilaga 190307-05 Inkommen motion

pdf_icon Dagordning Årsmöte Naturskyddsföreningen i Göteborg_2019-03-17

2018

pdf_icon Dagordning vid ordinarie årsmöte 2018

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2017

pdf_icon Verksamhetsplan 2018

pdf_icon Budget 2018

pdf_icon Bokslut 2017

pdf_icon Revisionsberättelse 2017

2017

pdf_icon Dagordning årsmöte 2017

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2016

pdf_icon Verksamhetsplan 2017

pdf_icon Bilaga 1 (proposition): Förslag till mål

Övriga dokument kommer finnas i utskriven form på årsmötet.

2016

pdf_icon Årsmötesprotokoll 2016

pdf_icon Dagordning ordinarie föreningsstämma 2016

pdf_icon Bilaga 1 (proposition): Förslag till nyformulerade stadgar

pdf_icon Bilaga 2 (motion): ”Rädda maten-dag”

pdf_icon Valberedningens förslag till val av styrelse

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2015

pdf_icon Bokslut 2015

pdf_icon Specificering av klimatkampanj 2015

pdf_icon Verksamhetsplan 2016

pdf_icon Budget 2016

2015

pdf_icon Årsmötesprotokoll 2015

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2014

2014

pdf_icon Årsmötesprotokoll 2014

pdf_icon Dagordning ordinarie föreningsstämma 2014

pdf_icon Valberedningens förslag 2014

pdf_icon Verksamhetsberättelse 2013


Blanketter

pdf_icon Ekonomisk ersättning


Mallar

 Anmalan-evenemang intressegrupp