Lokal

Göteborgskretsens lokal ligger sedan januari 2017 på Första Långgatan 28B, vån 5. 413 27 Göteborg. Organisationsnummer: 857201-2600 Affärsgiro 4277687

Göteborgskretsen, Handla Miljövänligt-kontoret och Kansli Väst har nu gemensamma lokaler och möteslokaler som kan bokas av intressegrupper eller för andra aktiviteter i kretsen, genom att kontakta Kansli Väst kansli.vast@naturskyddsforeningen.se, 0723-09 79 89.

Kartlänk

Hör av dig till styrelsen vid frågor:
goteborg@naturskyddsforeningen.se