Lokal

Göteborgskretsens lokal ligger sedan januari 2017 på Första Långgatan 28B, 5 tr.

Göteborgskretsen, Handla Miljövänligt-kontoret och Kansli Väst har nu gemensamma lokaler och möteslokaler som kan bokas av intressegrupper eller för andra aktiviteter i kretsen, genom att kontakta Kansli Väst kansli.vast@naturskyddsforeningen.se, 0723-09 79 89.

Kartlänk

Hör av dig till lokalansvarig i styrelsen vid frågor:
Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se
070-597 23 51