Kansli väst

Kansli Väst är regionkansli för Naturskyddsföreningens fem länsförbund och 53 kretsar (lokalföreningar) i Västra Götaland och Halland. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen.

Regionkansliet är Naturskyddsföreningens kontaktpunkt här i västra Sverige. Exempelvis samordnar och stöttar vi Naturskyddsföreningens regionala arbetsgrupper/nätverk, och arrangerar gemensamma träffar och utbildningsdagar där de kretsaktiva kan knyta kontakter med och lära av varandra. På så vis kan vi bli en starkare organisation med ökad kraft att förändra!

Personal & kontakt

För allmänna frågor, kontakta kansliet på:
kansli.vast@naturskyddsforeningen.se

 

Maja Ryberg, Verksamhetsutvecklare
0723-09 79 89
maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Thisted, Verksamhetsutvecklare

0737269519

sebastian.thisted@naturskyddsforeningen.se