Göteborgskretsen

Götaplatsen_01

Göteborg – en av Naturskyddsföreningens äldsta kretsar

Sedan 1959 har vi jobbat med lokala miljö- och naturfrågor. Genom aktiva ideellt arbetande medlemmar så har vi lyckats bevara viktiga naturvärden och förbättra vår närmiljö. Idag har vi nästan 16 000 medlemmar i Göteborg och ett hundratal aktiva personer.

Här kan du läsa mer om föreningen och hur du på olika sätt kan hjälpa oss att fortsätta vårt arbete.