Styrelsen

Först en film om vad styrelsen gör

 

Styrelsemedlemmar och kontaktinformation


Ordförande
Oskar Tagesson
0760-31 39 00
Sekreterare
Thomas Röstell
thomas@rostell.se
0703-59 53 14
Ledamot
Anders Johnard
anders.johnard@gmail.com
0731-50 98 77
Ledamot
Mats Andersson
f3cma@chalmers.se
0708-30 88 73
Ledamot
Ann-Marie Ljungberg
annmarieljungberg@gmail.com
0738-12 99 50
Ledamot
Kim Weinehammar
kimwim@hotmail.com
Ledamot
Linda Gustafsson
Ledamot
Anna Pielach
Clara Lerbro
0707-352968
clara.lerbro@hotmail.com
Gunnar Isaksson
0735-080098
gunnarisaksson49@gmail.com
Clara Lundberg
clara.lundberg.snf@gmail.com