Styrelsen

Ordförande (kontaktperson)
Lena Nilsson
lena.ellen.nilsson@gmail.com
0708-71 26 62
1:e Vice ordförande
Jan Gustafsson
jan.gustafsson77comhem.se
0723 29 35 85
2:e Vice ordförande
Malin Nilsson
malin@sustainablelivingswe.se
Kassör och lokalansvarig
Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se
Sekreterare
Thomas Röstell
Kommunikation och webbansvarig
Nelly Khmilkovska
nelly.triangulo@gmail.com
Falk_i_O IT-ansvarig och medlemsansvarig
Sebastian Thisted
Gruppansvarig
Helene Stiernstrand
Projektansvarig
Rebecka H Jorquera
Ansvarig E-nyhetsbrev och remissansvarig
Ellen Larsson
Ledamot
Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com
0730-47 11 21
Ledamot
Mats Andersson
mats.andersson@naturskyddsforeningen.se
070-830 88 73
Ledamot
Joel Karlberg