Styrelsen

Ordförande (kontaktperson)
Lena Nilsson
lena.ellen.nilsson@gmail.com
0708-71 26 62
1:e Vice ordförande
Jan Gustafsson
jan.gustafsson77gmail.com

0723 29 35 85

Kassör och lokalansvarig
Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se

031-20 81 43

Sekreterare
Thomas Röstell0703-59 53 14
Kommunikation och webbansvarig
Nelly Khmilkovska
nelly.naturskyddsforeningen@gmail.com
IT-ansvarig och medlemsansvarig
Sebastian Thisted
sebastian.thisted1@gmail.com
0733409636
   Kontaktperson för intressegrupperna
Lovisa Bråvi
lovisa.bravi@gmail.com
0722-832757
Ledamot
Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com
0730-47 11 21
Ledamot
Mats Andersson
mats.andersson@naturskyddsforeningen.se
070-830 88 73
Ledamot
Joel Karlberg
0738-43 77 85