Styrelsen

Lena_i_O Ordförande (kontaktperson)

LenaNilsson
lena.ellen.nilsson@gmail.com
0708-71 26 62

Mats_i_O 1:e Vice ordförande

Mats Andersson
mats.andersson@naturskyddsforeningen.se
070-830 88 73

2:e Vice ordförande

Ulrika Wilhelmsson
wilhelmssonulrika@gmail.com
070-390 51 42

Astrid_i_O Sekreterare

Astrid Hylén
astrid.hylen@plankter.se
076-817 49 14

Bo_i_O Kassör

Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se

Lina_i_O Lokalansvarig

Lina Johnson
linakarinjohanna@gmail.com
070-545 28 12

Carina_i_O Kommunikation

Carina Sundqvist
carina@inspirationsbyran.se

Olof_i_O Hemsida

Olof Appelkvist
olof.appelkvist@gmail.com

Ledamot

Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com
0730-47 11 21

Jan_i_O Ledamot

Jan Gustafsson

Falk_i_O Ledamot

Malin Nilsson
malin@sustainablelivingswe.se

Falk_i_O Ledamot

Max Öberg