Styrelsen

Först en film om vad styrelsen gör

 

Styrelsemedlemmar och kontaktinformation

 

Ordförande – kontakt kvällstid
Lena Nilsson
lena.ellen.nilsson@gmail.com
0708-71 26 62
Vice ordförande – kontaktperson
Jan Gustafsson
jan.gustafsson77@gmail.com
0723-29 35 85
Styrelseledamot och lokalansvarig
Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se
031-20 81 43
0705-972351
Sekreterare
Thomas Röstell
thomas@rostell.se
0703-59 53 14
Ledamot
Anders Johnard
anders.johnard@gmail.com
0731-50 98 77
Ledamot
Oskar Tagesson
0760-31 39 00
Ledamot
Mats Andersson
f3cma@chalmers.se
0708-30 88 73
Ledamot
Ann-Marie Ljungberg
annmarieljungberg@gmail.com
0738-12 99 50
Ledamot
Tobias Johansson
tobias.johansson87@hotmail.com
Ledamot
Kim Weinehammar
kimwim@hotmail.com
Ledamot
Linda Gustafsson
Ledamot
Anna Pielach