Styrelsen

Ordförande (kontaktperson)
Lena Nilsson
lena.ellen.nilsson@gmail.com
0708-71 26 62
1:e Vice ordförande
Jan Gustafsson
jan.gustafsson77comhem.se
0723 29 35 85
Kassör och lokalansvarig
Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se
Sekreterare
Thomas Röstell
Kommunikation och webbansvarig
Nelly Khmilkovska
nelly.triangulo@gmail.com
IT-ansvarig och medlemsansvarig
Sebastian Thisted

sebastian.thisted1@gmail.com

Ledamot
Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com
0730-47 11 21
Ledamot
Mats Andersson
mats.andersson@naturskyddsforeningen.se
070-830 88 73
Ledamot
Joel Karlberg