Styrelsen

Lena_i_O Ordförande (kontaktperson)
LenaNilsson
lena.ellen.nilsson@gmail.com
0708-71 26 62
Jan_i_O 1:e Vice ordförande
Jan Gustafsson
Falk_i_O 2:e Vice ordförande
Malin Nilsson
malin@sustainablelivingswe.se
Bo_i_O Kassör och lokalansvarig
Bo Jönson
bo.jonson@naturskyddsforeningen.se
Falk_i_O Sekreterare
Thomas Röstell
Falk_i_O Kommunikation och webbansvarig
Nelly Khmilkovska
Falk_i_O IT-ansvarig och medlemsansvarig
Sebastian Thisted
Falk_i_O Gruppansvarig
Helene Stiernstrand
Falk_i_O Projektansvarig
Rebecka H Jorquera
Falk_i_O Ansvarig E-nyhetsbrev och remissansvarig
Ellen Larsson
Ledamot
Anders Ridderström
riddarn5306@gmail.com
0730-47 11 21
Mats_i_O Ledamot
Mats Andersson
mats.andersson@naturskyddsforeningen.se
070-830 88 73
Falk_i_O Ledamot
Joel Karlberg