Välkommen till Naturskyddsföreningen i Göteborg!

Sedan 1959 har vi jobbat med lokala miljö- och naturfrågor. Genom aktiva ideellt arbetande medlemmar så har vi lyckats bevara viktiga naturvärden och förbättra vår närmiljö. Här kan du läsa mer om vårt arbete och få tips på hur du kan engagera dig.

 

Nyheter

Senaste nytt från kretsen.

Göteborgskretsen

Om kretsen, styrelsen och lokalen.

Våra ståndpunkter

Debattartiklar och yttranden.

Intressegrupper

Intressegrupper bildas av personer som brinner för ett visst sakområde. Grupperna träffas regelbundet för att diskutera olika frågor och planera framtida projekt.