Tips! Avant garde-konst om luftkvalitet och föroreningsindex på fredag. Gratis!

I Breathe är ett nytt digitalt konstverk av Cha Blasco där han utforskar luftkvalitet och föroreningsindex i realtid. Genom att använda datasonification, en process där datainformation omvandlas till ljud och musik, får publiken en interaktiv och känslomässig upplevelse av den luft vi andas. Cha Blasco har ett stort engagemang i klimatfrågor och vill inspirera till […]

Läs mer

Föreläsning: Våra våta platser – Vatten, våtmarker och stränder

Välkomna till en föreläsning och workshop med Mia Svedäng och Andreas Skarmyr – sakkunniga från riksföreningen. Mia är biolog och fil.dr i Limnologi. Hon är också sakkunnig för sötvatten på Naturskyddsföreningen och projektledare för lokal vattenmiljö. Andreas är biolog och projektledare för Naturskyddsföreningens projekt Tid för våtmark. De berättar om vad har hänt/händer med våra […]

Läs mer

Motionera & Nominera

Motionera Kretsens årsmöte är den 29e mars i år. På mötet tar vi upp dom frågor som du som medlem tycker behöver diskuteras och beslutas om. För att kunna göra det på rätt sätt behöver vi få in motioner senast den 1a februari. Skicka in motionerna till: goteborg@naturskyddsforeningen.se Nominera till Kaprifolen & Stinknävan Det är […]

Läs mer

Besök på Frölunda Kulturhus nya tak

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har länge drivit ett projekt för att skapa ett nytt rum på Frölunda Kulturhus tak. Naturskyddsföreningen i Göteborg blev inbjudna att vara en del av den processen. Ungefär vid samma tid fick blev kretsen utsedda till att bli mottagare av Chalmeristernas årliga insamling vid deras terminsstart. Kretsen bestämde sig för att […]

Läs mer

Värdefulla naturmiljöer i Göteborgs skärgård är hotade

Liberalerna (L), Moderaterna (M) och Demokraterna (D) vill inte längre skydda delar av de värdefulla havs- och naturmiljöerna vid Stora Amundön. Naturskyddsföreningen i Göteborg uppmanar byggnadsnämnden att stå fast vid att bilda naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård enligt tidigare beslut.  “Det handlar om värdefulla havs- och naturmiljöer som experterna menar bör skyddas.” säger Oskar […]

Läs mer

Lansering kampanj – Göteborg Kan Grönare

Göteborg behöver ställa om till en hållbar stad med minskad klimatpåverkan, hälsosamma livsmiljöer, cirkulära flöden och en rik biologisk mångfald. Nu planerar staden för hur framtidens Göteborg ska se ut och medborgare och miljörörelse har möjlighet att tillsammans vara med och vända riktningen mot ett grönare Göteborg. I samband med detta lanserar idag Naturskyddsföreningen i […]

Läs mer