Höjda miljöambitioner med nytt styre, men kommer det räcka?

Naturskyddsföreningen i Göteborg kommenterar inriktningen kring miljö och klimat i och med det nya styret i Göteborgs Stad bestående av S, V, MP. Föreningen har granskat budgeten för 2023 och flerårsplaner 2024-2025 som antogs torsdagen den 24 november 2022. I budgeten syns höjda ambitioner inom klimat- och miljöområdet och det finns flera förslag som Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Välkommen på remissträff för framtidsstrategin 19/11 i Göteborg!

Du är varmt välkommen att delta på remissträff för att behandla framtidsstrategin! Naturskyddsföreningens framtidsstrategi är styrande för Riksföreningen, och vägledande för vilka frågor kretsar och länsförbund ska prioritera och vad vi ska uppnå. Riksstyrelsen har arbetat fram ett förslag på ny framtidsstrategi för åren 2024–2027 och efterfrågar nu synpunkter på den. Vår nuvarande framtidsstrategi kan […]

Läs mer

Rapport från Gotaloppet 20e augusti!

Den 20 augusti gick Gotaloppet av stapeln, ett naturlopp som startar i Jonsered längs med Säveån och som slutar i Göteborg. Naturskyddsföreningen är en av loppets samarbetspartner och har inför och under loppet genomfört insatser. Vi har tillsammans med våra medlemmar hjälpt till att belysa vikten av att värna om naturen och skogen som vi […]

Läs mer

Fribiljetter till Gotaloppet, som går mellan Jonsered och Göteborg 20e augusti 2022

Vill du ha en fribiljett till Gotaloppet? Genom Naturskyddsföreningens samarbete med Gotaloppet, som är ett naturlopp med fokus på naturupplevelse i kombination med löpning har vi fått 20 kostnadsfria startplatser för våra medlemmar och anställda! Den 20 augusti går det 20 km långa naturloppet av stapeln, längs vackra Gotaleden mellan Jonsered och Göteborg. Det spelar […]

Läs mer

Vår nya projektledare Eva Sörenson

Hej Göteborgskretsen! Mitt namn är Eva Sörenson, och jag har just börjat jobba som projektledare för Göteborgskretsens valprojekt – Det är bråttom nu – Agenda 2026! Det känns roligt att ha kommit igång och jag tror att det kan bli ett riktigt bra projekt som känns viktigt. Miljö- och klimatfrågor tas till viss del på […]

Läs mer

Vinnaren av årets kaprifolpris är Föreningen för kulturmark!

Vid senaste styrelsemötet så delade vi ut årets kaprifolpris till Föreningen för Kulturmark. Mottagare för priset var Stina Andersson och Erik Malmström som representanter för Föreningen för Kulturmark.    Föreningen bildades 1992 och har sedan dess arbetat med röjning och slåtter i anslutning till historiska lämningar i Göteborgsområdet. Tack vare slåttern på markerna gynnas den […]

Läs mer

Klimatgruppen ordnar offentlig utfrågning av kommunpolitiker inför valet

Under rubriken ”Från snack till verkstad? Göteborgspolitikerna och klimatet” har medlemmar av klimatgruppen bjudit in forskare och kommunala politiker till en offentlig utfrågning om stadens klimatpolitik. Utfrågningen kommer att äga rum på Stadsbibliotekets trappscen på Götaplatsen onsdag 31 augusti kl 18.00 – 19.30. Representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige kommer att få svara på klimatrelevanta […]

Läs mer