Årets Kaprifolpris tilldelas Projekt Zorro

Vi är glada att meddela att årets Kaprifolpris för förtjänstfullt miljöarbete i Göteborg 2020, tilldelas Projekt Zorro vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Projekt Zorro gäller förvaltning och restaurering av de kraftigt minskade ålgräsängarna i våra svenska vatten. Ålgräsängar är viktiga för kustnära ekosystem eftersom de stabiliserar bottensedimentet, minskar effekterna av övergödning och dessutom tar […]

Läs mer

Det finns platser kvar i liekursen

Det finns fortfarande platser kvar! Ängsgruppen arrangerar sin vana trogen en lie-kurs, med lie-Mats, på försommaren. Den här gången sker det den 12e Juni mellan kl 9-16 i Slottsskogen. Deltagande kostar 1000kr. Säkra en plats och anmäl dig redan nu till Anders Ridderström från Ängsgruppen. Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig!

Läs mer

Var med och läs Tyst vår i vår!

Under våren arrangerar Göteborgs kemikaliegrupp en digital läsecirkel. Tyst vår av Rachel Carson (1962) är en klassiker som haft stor betydelse för miljörörelsen och för allmänhetens kännedom om problem med människans påverkan på naturen. Ta chansen att läsa den med stöd och motivation från en läsecirkel. Ett första zoom-möte är den 2:e mars kl. 19. […]

Läs mer

Uttalande angående förslag om ett lokalt granskningsråd för klimatåtgärder inom Göteborgs kommun

I maj 2020 yrkade Politiska arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg på att det skulle finnas en lokal motsvarighet till det nationella klimatpolitiska rådet, det vill säga ett lokalt granskningsråd för klimatåtgärder inom Göteborgs kommun. Detta förslag ställdes också i remissförslaget till uppdaterat miljö- och klimatprogram, där en roll för bland annat civilsamhällets organisationer (såsom till […]

Läs mer

Digitalt årsmöte 28e Mars

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen i Göteborg bjuds härmed in till ett digitalt årsmöte söndagen den 28e mars, kl 15.00. Du deltar genom att först anmäla dig till maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se I god tid till mötet kommer hon att skicka instruktioner om hur det går till att ansluta sig till mötet med programmet Zoom. Anmälan kan […]

Läs mer

Dubbelsegern i Kristineberg – Digitalt föredrag 23/2

Anders Tranberg berättar om vägen fram då Stockholmskretsen lyckades att underkänna en detaljplan och rädda nio flerhundraåriga ekar från att huggas ner. Samt hur en fyraårig juridisk dragkamp – som t.o.m. granskades av Högsta domstolen, fick avgörande betydelse för miljöorgansationers talerätt i hela Sverige. Vilka juridiska argument använde Stockholmskretsen sig av? Hur fungerar en överklagande […]

Läs mer

Hotade naturområden i den nya översiktsplanen

I förslaget till ny översiktsplan i Göteborg planeras ny bebyggelse på flera värdefulla natur- och jordbruksområden. Vi anser såklart att dessa områdena borde strykas från översiktsplanen. I början på 2021 går översiktsplanen ut på granskning, då hoppas vi att staden har lyssnat på oss och säkrat naturen från exploatering. Vi måste restaurera, återskapa och skydda […]

Läs mer

Debattartikel i GT – Lindholmsförbindelsen

Vi vill se en mellanhög bro mellan Lindholmen och Stigbergstorget även för gående och cyklister. Lena Nilsson, ordförande, och Oskar Tagesson, styrelseledamot och sammankallande stadsplaneringsgruppen, skriver debattartikel i GT. De välkomnar kollektivtrafiksatsningen och beskriver fördelarna med att bygga Lindholmsförbindelsen som en bro som inkluderar gång, cykel och buss. Cyklister sparar tid, det är en mer […]

Läs mer