Möte med havsgruppen 23 november 18.00-20.15

Förvirrad över havsmiljöfrågorna? Trålgräns? Utfiskning? EU-regler? Försurning? Skyddade områden? Lokala frågor? Globala frågor?
Det är vi med.
Men vi jobbar på det.
Kom till möte med Havsgruppen på torsdag 23 november 18-20.
Första Långgatan 28b
För anmälan och info: havsgruppenvast@gmail.com