Välkommen till Naturskyddsföreningen i Göteborg!

Sedan 1959 har vi jobbat med lokala miljö- och naturfrågor. Genom aktiva ideellt arbetande medlemmar så har vi lyckats bevara viktiga naturvärden och förbättra vår närmiljö. Här kan du läsa mer om vårt arbete och få tips på hur du kan engagera dig.