Kaprifolpriset 2014

Naturskyddsföreningen i Göteborg har två utmärkelser, Kaprifolpriset och Stinknävan, som delas ut i samband med årsmötet. Kaprifolpriset delas ut till någon person eller organisation som gjort något bra för miljön. Stinknävan delas ut till någon person eller organisation som gjort något ovanligt dåligt för miljön under året.

Kaprifol2

Årets Kaprifolpris tilldelas Göteborgs stad med följande motivering:

Göteborgs stad tilldelas Kaprifolpriset 2014 för sitt arbete med att ta fram miljöprogram, klimatstrategiskt program, grönplan, trafikstrategi, utbyggnadsplanering och kemikalieplan för staden. Göteborgs stad står inför stora miljömässiga utmaningar när staden växer. Med förankring i dessa planer och program finns förutsättningar för att staden kan utvecklas med hänsyn taget till klimat, natur och miljö. Naturskyddsföreningen i Göteborg vill på detta sätt uppmärksamma stadens arbete och kommer även i fortsättningen att på olika sätt uppmuntra staden att ta miljöhänsyn.

pdf_icon Diplom kaprifolpriset 2014

Ingen Stinknäva delades ut i år. För att se tidigare års mottagare av Kaprifolpriset och Stinknävan, klicka här.