Huvudförhandling om vindkraft i Hakefjorden

Naturskyddsföreningen stöder planerna på utbyggnad av vindkraft i Hakefjorden och har skrivit ett remissvar. Nu är det dags för huvudförhandling angående Göteborg Energis ansökan om miljötillstånd.  Huvudförhandlingen hålls den 13-16 oktober. Naturskyddsföreningen kommer att närvara och delta.