Surt hav

SurtHav

Ofta när man pratar om problem orsakade av våra koldioxidutsläpp tänker man på den globala uppvärmningen. Mer sällan pratar vi om det som brukar kallas för det andra koldioxidproblemet, nämligen havsförsurning. All extra koldioxid vi släpper ut stannar inte kvar i luften, en del av den tas upp av havsvatten. När koldioxiden reagerar med vattnet bildas kolsyra. Kolsyran – som är just en syra – gör att havsvattnet blir surare.

Det varma och surare vattnet kommer innebära stora förändringar för livet i havet. Många havsdjur och alger i bygger skal och kroppsdelar av kalk, till exempel sjöstjärnor, koraller, musslor och ostron. Syra gör att kalk löser upp sig, så när havsvattnet blir surare blir det svårare att bygga kalkskal. Vi vet inte tillräckligt i dagsläget för att göra exakta förutsägelser om vad som kommer hända. Vissa arter verkar må dåligt av surare havsvatten, medan andra ser ut att klarar sig bättre än idag.

kräfta

Det är också viktigt att komma ihåg att djuren och algerna samverkar med varandra, så om en art påverkas kan det ge effekter i hela ekosystemet. Det enda vi vet med god säkerhet är att havsförsurningen kommer ha en stor inverkan på det marina livet. Den kan leda till minskad biologisk mångfald, utrotade arter och förändrade ekosystem. Haven kommer inte dö, men de kommer bli annorlunda.

Vi människor påverkas också av havsförsurningen. Nästan 8 procent av jordens befolkning försörjer sig direkt eller indirekt på fiske eller akvakultur. Dessa människor kan drabbas hårt om de organismer som de fiskar och odlar påverkas negativt av havsförsurningen. Även turismen kan påverkas. Mer algblomningar, lokala matråvaror som försvinner och förstörda korallrev kan resultera av försurningen och minska folks vilja att besöka kusten och havet.

båt

Slutligen kommer havets förmåga att fungera som koldioxidbuffert minska. Mindre koldioxid kommer tas upp av havsvattnet i framtiden, och andra effekter av koldioxidutsläppen kommer att märkas mycket fortare än vad det gör idag.

Vi har hamnat i en knepig situation, men det är långt ifrån kört. Det finns flera saker som kan göras för att förbättra läget. Det kanske känns som att det just du gör spelar någon roll, men genom att vara en inspirationskälla för andra och visa att det faktiskt går, kan du göra mycket!

 • Åk snällt
  Skippa bil och flyg så ofta du kan. Passa på att ta tåget när du är ute och reser så blir transporten en del av reseäventyret. När du måste använda bilen, se till att det är en som är schyst mot miljön.
 • Ta det lugnt med havet
  Vi behöver minska övergödning, överfiske och utsläpp av miljögifter. Köp ekologiska varor och handla KRAV-och MSC-märkt fisk för att slippa överfiske.
 • Shoppa smart
  Fundera på om du verkligen behöver alla fantastis­ka nya prylar som du vill ha. Går det att hoppa över? Kanske kan du hitta något liknande second hand, då blir det både billigare och personligare. Lägg pengar­na på trevliga upplevelser och utflykter istället.
 • Prata med en politiker
  Det här är en av de viktigaste punkterna. För även om du som enskild person kan påverka och inspirera, måste politikerna ta sitt ansvar och minska koldioxidutsläppen för att vi verkligen ska förändra något. Om du visar poli­tikerna att det här är en viktig fråga blir de lite tuffare och vågar ta mer långsiktiga beslut.
 • Gå med i Naturskyddsföreningen
  Genom att bli medlem stöder du vårt arbete och ger oss större kraft att påverka. Gå in på Naturskyddsföreningens hemsida. Du kan göra skillnad!

 

Psst! Vill du lära dig mer om havsförsurning? Ta en titt på Havsnätverket Västs snygga affischer nedan, lyssna på ett föredrag om havsförsurning på torsdag eller lördag, eller besök oss under Go to Sea!