Så bryter vi trenden – föredrag om klimatet, torsdag 5/3

AB-omslag

Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2 (mera info)

Tid: Torsdag 5/3 kl 18.30

Det pratas mycket om klimathotet, men vad kan vi göra åt det, på personlig nivå och i vår egen närmiljö? Vad krävs för att snabbt nå en halvering av göteborgarnas växthusgasutsläpp? Hur ser energisystemet ut, vad äter vi och hur mycket kan vi egentligen åka bil? Klimatgruppens förslag presenteras av gruppmedlemmarna Jennie Rodin och Dan Baeckström. Vi inleder med en uppdatering av vår nuvarande kunskap om klimatläget, visar på möjliga sätt att jobba lokalt, både för staden och individen, och avslutar med diskussions- och frågestund, där vi också gärna svarar på frågor om klimatgruppens verksamhet. Om du funderar på att börja jobba aktivt i klimatfrågan är det här ett bra tillfälle att lära dig mera om vad som finns att göra.

Ett bokbord kommer att finnas och möjlighet att köpa ”Vår tid är nu” den nya klimatboken som Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson har skrivit.