Kretsen byter lokal!

Idag byter kretsen lokal och flyttar till Ekocentrum på Aschebergsgatan 44.

Flytten är ett led i att på sikt samla föreningens olika delar i Göteborg, då vi nu kommer att dela kontorslokal med de två medlemsvärvar-samordnarna i Västra Sverige. Flytten gör också att vi får närmare att samarbeta med Ekocentrum. För information om lokalbokning, se lokal.