Halvera klimatutsläppen

Klimatgruppen har tagit fram ett förslag på hur klimatutsläppen från Göteborg kan komma ner till noll till 2030 och halveras på två mandatperioder. Förslaget har presenterats på offentliga föredrag och kommer nu också att presenteras för de politiska partierna i Göteborg.

halv_klimat

Medelgöteborgaren släpper idag ut 7,5 ton koldioxid årligen. Av detta styr du som medborgare själv över 70 % medan kommunen äger ansvaret för 30 %. Förslaget presenterar sektor för sektor hur dagsläget ser ut och vad som skulle kunna göras för att halvera utsläppen.

På transportsidan måste vi ställa om beteende, dvs fler måste gå över från bil till kollektivtrafik, cykel och gång. I detta är trängselskatten en viktig faktor. Den bidrar dessutom förutom till mindre trängsel även till bättre luftkvalitet i staden. Vi måste också ställa om till förnybart inom transportsektorn.

Stadens egen el- och värmeproduktion är kraftigt fossilberoende och förslaget kombinerar omställning av energikällor med en rejäl minskning av värmebehovet genom energirenovering av miljonprogrammets hyreslägenheter. Metoder att reducera utsläpp som genereras från mat, flyg samt privat och offentlig konsumtion behandlas också.

Om du vill veta mer kan du kontakta Klimatgruppeninfo@klimat-gbg.nu.