Kaprifolpriset och Stinknävan 2015

kj

Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren tilldelas årets Kaprifolpris

Nätverket Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren tilldelas årets positiva miljöutmärkelse, Kaprifolpriset, för att under lång tid inför folkomröstningen om trängselskatten försökt få till stånd en saklig och nyanserad debatt samt gjort utförliga genomlysningar av alternativen och konsekvenserna av dessa.

När politiker och andra beslutsfattare inte varit helt tydliga i frågan om trängselskatt och varför skatten är en bra och nödvändig åtgärd för Göteborg, har Nätverket Ja till trängselskatt och  Västsvenska Handelskammaren stått upp och på ett tydligt och klargörande sätt redogjort för hur trängselskatten positivt påverkar stadens utveckling och miljö.

 

Frida Boisen tilldelas årets Stinknäva

GT:s chefredaktör Frida Boisen tilldelas årets negativa miljöutmärkelse, Stinknävan, för att ha tagit en ensidig och populistisk position i en av de viktigaste miljö- och klimatfrågorna i Göteborg. Frida Boisens kampanj i GT, för att få till stånd en folkomröstning om trängselskatten, var under hela kampanjen hårt vinklad och fokuserad på de negativa konsekvenserna som skulle drabba göteborgarna, medan den inte på något sätt beskrev frågans komplexitet eller de positiva effekterna av trängselskatten.

Frida Boisens kampanj handlade bara om att få oss att rösta nej i folkomröstningen, den sades värna demokratin utan att nämna att kommunfullmäktige i demokratisk ordning redan fattat beslut i frågan.