Tumlare måste få fortsätta tumla runt

tumlare

Visste ni att vi har tumlare utanför i våra vatten? Men de är tyvärr hotade… För att de här charmiga djuren ska kunna bli fler och inte färre måste de skyddas.

Tumlaren måste skyddas
Tumlaren är den enda val som regelbundet befinner och fortplantar sig i svenska vatten. Ny data kombinerat med kunskap om när kalvarna föds innebär att forskarna äntligen lyckats identifiera de viktigast uppväxtområden för tumlarna. Föreningen föreslår fyra viktiga åtgärder för att skydda den hotade tumlaren.

Tumlaren är den enda val som regelbundet befinner och fortplantar sig i svenska vatten. Det finns tre lite olika populationer, en i egentliga Östersjön, en i västraste Östersjön och en i Nordsjön. De skiljer sig åt genetiskt men återfinns i samma områden under vissa perioder av året.

Tumlarpopulationen i Östersjön, som beräknas bestå av ca 450 djur, är klassad som akut hotad av Artdatabanken. Tumlare är också listad i EU:s habitatdirektiv och skyddas av UNEP (FNs miljöorgan) i överenskommelsen om bevarandet av småvalar (ASCOBANS). ASCOBANS har tagit fram tre åtgärdsprogram innehållande rekommendationer för bevarande av tumlare i Östersjön, i Nordsjön och i västra Östersjön.

Har du sett en levande tumlare i havet eller ett dött djur som flutit iland? Rapportera gärna det, tillsammans med en bild. All information är till stor hjälp för forskarna. Mejla Naturhistoriska Riksmuseet: tumlare@nrm.se

Läs mer på Natruskyddsföreningens webbplats: Tumlaren måste skyddas!