Studiebesök hos Fjällbete

Får Åre Fjällbete

Nyfikna kossor, kalvar, får och lamm mötte oss när Naturskyddsföreningen besökte Fjällbete AB i Åre under Rikskonferensen 2015.

Igår deltog några av oss i ett inspirerade besök på ett lokalt andelsjordbruk kallat Fjällbete. Känner ni till idéerna bakom ett andelsjordbruk? I Fjällbete ekonomisk förening bidrog 500 personer med ekonomiska medel för att tillsammans finansiera uppstart av gården och som framöver ska ge kött och mjölk i gengäld. Bonden Jörgen Andersson tror starkt på idén om att producera mat av hög kvalité, utan gifter och med naturen, djuren och människans hälsa i fokus.

Fjällbete kalvar
Gården som Jörgen Andersson brukar ligger strax utanför Åre, i Åredalen.

Jörgen Andersson Fjällbete
Fjällbete Åre

Jörgen Andersson (i vinröd jacka) har även skapat crowdfounding-systemet Lokalt kapital för att få fler att starta upp andelsjordbruk och samodlingar.

Får Åre
Fjällbete har 350 får. När vi var där hade ett nytt lamm fötts bara en timme tidigare.

Fårtacka

Fjällbete kalv
Kalvarna matas ännu så länge med konstgjorda spenar, men tanken är att framöver förbättra kalvarnas och kossornas liv genom att de tillåts gå med sin mor i 8 månader istället för dagens 3 dagar.

Kaffe
Det bjöds på kokkaffe från en gammal kaffepetter som hängt direkt över elden. Gott!

Vandring Åre Fjällbete

Landsbygd Åre
Vägen leder framåt för landsbygden, här med Åreskutan som skymtar i bakgrunden. Tack för en inspirerande inblick i landsbygdens möjligheter!