Vårstädning på Ängen i Skändla

Fagning på Skändla
Söndagen den 3 maj samlades vi ett drygt tiotal personer på vår äng för vårstädning av ängen, så kallad fagning. Det innebär att fjolårets gamla gräs och löva tas bort för att hålla ängen näringsfattig.Detta görs för att hjälpa ängen att behålla sin flora, dvs de speciella växter som lever där eftersom de vill ha en näringsfattig jord för att trivas. Om gamla växtdelar ligger kvar på marken och börjar brytas ner bidrar de till att göra jorden mer näringsrik vilket skulle leda till att andra mer näringskrävande växter kommer att tränga undan de som finns idag och vi vill hjälpa till att behålla de växter som finns där idag.

En av deltagarna, Rickard Lymer, tog bilder på stort och smått under dagen.