Saklig och nyanserad debatt prisas i årets Kaprifolpris!

Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren tilldelades årets Kaprifolpris.

Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren tilldelades årets Kaprifolpris.

2015 års Kaprifolpris går till ”Ja till trängselskatt” och Västsvenska Handelskammaren. De båda pristagarna får utmärkelsen för att under lång tid, inför folkomröstningen om trängselskatten, försökt få till stånd en saklig och nyanserad debatt samt gjort utförliga genomlysningar av alternativen och konsekvenserna av dessa.

Den 3:e juni delades Kaprifolpriset, Naturskyddsföreningens i Göteborgs positiva miljöpris, ut under morgonfikat hos Västsvenska Handelskammaren. Kaprifolpriset tilldelas en person eller organisation som gjort något bra för miljön under året. Årets pristagare var mycket stolta över priset och över att Naturskyddsföreningen valt att uppmärksamma just trängselskatt.

– Alla lägger ned så mycket tid på detta och det är verkligen kul att få ett officiellt erkännande. Det var mycket uppskattat, säger David Liljeros grundare av Facebookgruppen ”Ja till trängselskatt” och får medhåll av Åsa Österlund, Gabriel Lindh och Sören Jensen som också är aktiva i gruppen.

När politiker och andra beslutsfattare inte varit helt tydliga i frågan om trängselskatt och varför skatten är en bra och nödvändig åtgärd för Göteborg, har Nätverket Ja till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren tydligt klargjort för hur trängselskatten positivt påverkar stadens utveckling och miljö.

– Vi är glada för priset och det känns extra roligt att våra medlemsföretag i Västsvenska Handelskammaren ställt sig positiva till vårt engagemang i frågan. Vi får också signaler från många unga att de vill se en tät, nära storstad med bra kommunikationer, säger Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren.

Naturskyddsföreningen i Göteborgs ordförande Lena Nilsson överlämnar Kaprifolpriset.

Naturskyddsföreningen i Göteborgs ordförande Lena Nilsson överlämnar Kaprifolpriset.

Ja till trängselskatt: av Åsa Österlund, Gabriel Lindh, Sören Jensen och David Liljeros.

Ja till trängselskatt: Åsa Österlund, Gabriel Lindh, Sören Jensen och David Liljeros.

2015-06-03 Kaprifolpriset_Ja till trängselskatt_foto

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Kaprifol
Urklipp ur Lena Nilssons tal under prisutdelningen:

I Göteborg blir vi som i andra större städer fler och fler innevånare. Vi behöver därför bygga fler bostäder, förbättra kommunikationerna och samtidigt värna stadens gröna områden. Vi, i Naturskyddsföreningen i Göteborg vill ha en stad byggd och anpassad för människor med god närvaro av natur. Vi vill att det ska finnas plats för människor att mötas, på uteserveringar, i naturområden och i parker. Detta ger en levande stad där människor trivs och vill vara. Detta blir lättare ju mindre plats som upptas av bilar. Platsen i staden är en av anledningarna till att vi är för trängselskatt.

Åtgärder som leder till minskad trafik, ger minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar och även generellt minskat buller. Luftkvalitén och livsmiljön är andra anledningar till att vi är för trängselskatt.

En satsning på andra transportmedel än bil är också en rättvisefråga, en fördelnings- och jämlikhetsfråga och en solidaritetsfråga. En bilist upptar cirka 100 kvadratmeter utrymme i staden, en cyklist cirka 10 och en gångare cirka 1. De fattigaste i samhället har inte bil och till exempel kvinnor tar idag mindre plats än män i trafiksystemet.

Det finns även ett behov av att minska energi- och resursåtgången från transporter så att alla människor på jorden kan ha möjlighet till lika levnadsstandard. Kollektivtrafik och cykel är mer energi- och resurseffektiva än bilen. Fördelningsrättvisa är en annan anledning till att vi är för trängselskatt.

______________________________________________________________________________

Naturskyddsföreningen är en aktiv förening med fler än 12 000 medlemmar i Göteborgs kommun. Vi är religiöst och politiskt obundna och vi arbetar med tre värdegrunder. De är att: rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för global solidaritet.