Expedition till Antarktis flytande glaciärer

Våra polarhav är under ständig förändring. Det är en värld som är oåtkomlig för de flesta, samtidigt påverkar de våra liv på många sätt. Under hösten anordnar Havsnätverket Väst och Göteborgs Naturhistoriska Museum en föreläsningsserie om polarforskning. Vi får träffa tre forskare som berättar om vad de jobbar med, och varför deras uppdrag är så viktiga. Onsdagen den 2 september får vi träffa Ola Kalén.

Hej Ola, vem är du?OK
Jag är doktorand i oceanografi på den nybildade institutionen för marina vetenskaper i Göteborg. Jag och min familj bor i Utby i östra Göteborg.

Vad jobbar du med?
Mitt ämne är huvudsakligen oceancirkulation i Amundsenhavet, som ligger i Västantarktis. Via kanaler på kontinentalsockeln i Amundsenhavet strömmar relativt varmt djupvatten in som smälter de flytande glaciärerna underifrån. Med hjälp av mätningar på plats och modelldata försöker vi förstå vad som händer med dessa strömmar och hur mycket issmältning de ger upphov till.

Varför är ditt jobb så viktigt?
Amundsenhavet är ett av de minst utforskade havsområdena överhuvudtaget, men haven runt Antarktis har stor betydelse den globala oceancirkulationen och därmed även för klimatet. Allra viktigast är nog havsnivåhöjningen som smältningen av glaciärisen ger upphov till.

Polarområdena är ganska speciella – vilken är din häftigaste polarupplevelse?
De närgångna mötena med nyfikna Adélie-pingviner ute på isen.

Hoten mot de känsliga polarområdena är många. Vilket är ditt bästa tips för dem som vill bry sig om polarhaven?
Protestera mot oljeutvinning i Arktis.


Kom till Göteborgs Naturhistoriska Museum den 2 september kl. 18.00 för att höra Ola berätta om sin forskning. Efter föredraget säljs ekologiskt fika för 20 kr. För mer information, se kalendern eller Facebook.