Sveriges första Agroforesty-kongress i Göteborg!

Agro15

Den 13-15 november anordnas Sveriges första Agroforesty-kongress i Göteborg. Agroforesty eller skogsjordbruk som det ibland kallas på svenska är ett samlingsnamn för olika former av markförvaltningssystem där perenna växter såsom träd och buskar intregreras med odling och djurhållning. Forskning visar att detta kan vara mer biologiskt produktivt och mer lönsamt än monokulturer av skogs- och jordbruk, och kan hjälpa till att bl.a skydda värdefull matjord, förbättra vatten- och luftkvaliteten och minska behovet av energi, bränsle och kemikaler (se stjärnsunds hemsida).

Inför kongressen ordnas en öppen föreläsning på Ekocentrum av Naturskyddsföreningen i Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet. Läs mer om föreläsningen i vår kalender.

Kongressen arrangeras av Göteborg stad i samverkan med Agroforesty i Sverige, Västra Götalandsregionen, Mistra Urban Future samt nätverken Focali och SIANI. Bakom kongressen står också ett stort antal organisationer och verksamheter, däribland Naturskyddsföreningen Göteborg! Kongressen vänder sig bl.a till dig som på olika vis arbetar med stads- eller landsbygdsutveckling/planering, lokal ekonomi, är verksam som företagare, är intresserad eller aktiv i intresseorganisation, är forskare, odlare, livsmedelsproducent, skogsbrukare, verksam inom restaurang och turistnäring, tjänstemän, politiker mfl.

Det går att läsa mer om kongressen, hitta program och att anmäla sig här: agroforest.se

Det finns möjlighet att arbeta som volontär under kongressen, om du är intresserad av detta hör av dig till Mustafa: mustafa.hasan@businessregion.se

Detta inlägg har kategorierna Tips. Bokmärk länken.