Norra Ishavet – ett hav i förändring

Våra polarhav är under ständig förändring. Det är en värld som är oåtkomlig för de flesta, samtidigt påverkar de våra liv på många sätt. Under hösten anordnar Havsnätverket Väst och Göteborgs Naturhistoriska Museum en föreläsningsserie om polarforskning. Vi får träffa tre forskare som berättar om vad de jobbar med, och varför deras uppdrag är så viktiga. Onsdagen den 9 december får vi träffa Göran Björk.

Hej Göran, vem är du?GB
Jag är professor i polar oceanografi på Göteborgs Universitet.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar mycket med forskning kring cirkulation och isförhållanden i Arktis. Nu senast med fokus på den Sibiriska shelfen.

Varför är ditt jobb så viktigt?
Vi behöver bland annat förstå bättre vad som händer med den stora tillförseln av kol som kommer med de Sibiriska floderna. Hur stor del går upp till atmosfären i form av koldioxid och bidrar till mängden växthusgaser?

Polarområdena är ganska speciella – vilken är din häftigaste polarupplevelse?
Min häftigaste polarupplevelse är nog när jag åkte skidor runt ett stort isflak tillsammans med våra isbjörnsvakter. Detta var under en expedition 2001 då isbrytaren låg parkerad vid samma isflak i tre veckors tid. Denna skidtur var helt magisk och gick i mer än en mil längs dom öppna råkarna runt flaket i ett fantastiskt landskap med nyfrusen slät is och höga packisvallar.

Hoten mot de känsliga polarområdena är många. Vilket är ditt bästa tips för dem som vill bry sig om polarhaven?
Svårt att ge några direkta  tips tycker jag. Det är viktigt att det finns en politisk process kring skyddsåtgärder för djurliv och exploatering. Att på olika sätt stödja en sådan process är ett bra bidrag.


Kom till Göteborgs Naturhistoriska Museum den 9 december kl. 18.00 för att höra Göran berätta om sin forskning. Efter föredraget säljs ekologiskt fika för 20 kr. För mer information, se kalendern eller Facebook.