Klimatgruppen fortsätter grilla lokala politiker

Klimatgruppens initiativ att ordna dialoger med lokala beslutsfattare om stadens klimatpolitik har rönt stort intresse och vi räknar med att träffa representanter för de flesta av de politiska partierna i enskilda överläggningar under det kommande året. Upplägget är att vi presenterar vårt förslag till snabb reduktion av stadens klimatutsläpp och sedan diskuterar och tar pulsen på de respektive partiernas klimatengagemang. Vi tror att denna typ av arbete kommer att bli allt viktigare nu efter att Parisavtalet har skrivits på och dess målsättningar måste implementeras på alla nivåer.