Klimatgruppen på Lundby bibliotek 13/4

Så bryter vi trenden eventbild

Den 13 april kl 18.00 besöker klimatgruppen det nybyggda biblioteket i Lundby med följande program:

Så bryter vi trenden – en handfast plan för ett klimatvänligt Göteborg

– En kväll med Naturskyddsföreningens klimatgrupp

Alla vet att samhället måste ställas om för att rädda klimatet, och ständigt hör vi politiker och mediafolk prata om årtal och procent… men var börjar vi? Hur ska vi bära oss åt, rent konkret, här och nu? Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg har tagit fram ett förslag för hur kommunens klimatpåverkan skall kunna halveras på åtta år, med start imorgon. Det handlar om trafik och shopping, el och värme och mat – och det är ingen science fiction inblandad. Vi kan bli en föregångskommun!

Vi ger först en bakgrund till klimatförändringarna, som vänder sig både till nybörjare och de mera pålästa. Därefter berättar vi om klimatgruppens åtgärdsförslag, uppdelat på de fem områdena trafik, boende/energi, mat samt privat och offentlig konsumtion. Vi får veta var de stora klimatbovarna finns, vad kommunens politiker måste göra och var vi själva kan rycka in. Vi presenterar också klimatgruppens arbete och de olika aktioner vi har genomfört och vill genomföra. Självklart  svarar vi också på frågor och diskuterar gärna med dem som är intresserade av att delta i gruppens arbete.

Program

18.00-18.15 Presentation av klimatgruppen

18.15-18.45 Bakgrund om klimatförändringar

18.45-19.00 Frågor, diskussion

19.00-19.40 Hur vi halverar Göteborgs klimatpåverkan

19.40-20.00 Frågor, diskussion

Länk till Facebook-evenemang