Klimatgruppen träffar lokala politiker till höger och vänster

Intresset från kommunala politiker för en dialog med klimatgruppen om hur vi snabbt kan få ner Göteborgs klimatutsläpp har varit stort nu i vår, kanske i spåren efter Parisavtalet? Partier som vi hittills har träffat har varit miljöpartiet, centern, socialdemokraterna och folkpartiet. Senare i vår kommer vi också att ha en träff med företrädare för moderaterna, och vi räknar med att ha gått varvet runt bland partierna innan året är slut.

Vi kommer förstås att summera våra erfarenheter och komma fram till hur vi kan bli effektivare i att påverka lokala beslut. Vi tänker också satsa på uppföljningsmöten där vi kan jämföra utlovade åtgärder med vad som verkligen gjorts.