Klimatgruppen: folkstorma med oss för klimatet!

Klimatgruppen lanserar nu ett nytt initiativ som vi bjuder in alla kretsmedlemmar till: Folkstorma för klimatet! Vi kommer att utse frågor där vi behöver sätta extra press på beslutsfattarna att fatta klimatsmarta beslut. Pressen består i att så många av oss som möjligt hör av oss, individuellt per telefon eller mejl, till politikerna med vår egenhändigt formulerade budskap. Erfarenheter har nämligen visat att ett (inte nödvändigtvis jättestort) antal kontakter i samma ärende på kort tid har stor potential att påverka politikers inställning.

Här och i e-nyhetsbrevet kommer vi att lämna fortlöpande info om vilka folkstormar vi kommer att vilja blåsa upp till.

Just nu är fokus på regeringen och försäljningen av Vattenfalls kol. Här finns förslag på personer att kontakta och även ett textförslag.

Klimatsamling har också en webbsida med föreslagna aktiviteter för dem som vill göra mer.