Häng med till Riksstämman!

Way out west Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Göteborg erbjuder dig som är medlem och aktiv i föreningen att åka med oss på Rikskonferensen i Norrköping den 18-19 juni!

Sista anmälan till riksföreningen är på torsdag den 26 maj kl 24.00, så hör av dig till oss genast om du är intresserad! Ett villkor för att vi ska ersätta kostnader är att vi har gett ok innan bokning. Vi erbjuder fyra platser och först till kvarn gäller!

Är du engagerad i föreningen, till exempel i en intressegrupp som havsgruppen eller klimatgruppen? Eller har du varit aktiv i något projekt som giftfri förskola eller klädbytardagen eller på annat sätt varit/är aktiv och vill veta mer om hur riksföreningen arbetar och hur den demokratiska processen fungerar? Vi erbjuder möjlighet för tre av er som är aktiva lokalt i Göteborg att hänga med till Riksstämman i Norrköping. Det är föreningens viktigaste konferens och hålls vartannat år.

På stämman kommer vi bl.a. att välja styrelse för riksföreningen och behandla motioner som andra aktiva medlemmar skrivit med förslag på förändringar eller förbättringar av föreningens verksamhet. Först behandlas de uppdelade i ämnesområden i mindre grupper på lördagen och sedan gemensamt i stor sal på söndagen. Vill du veta mer om stämman finns allt på Naturkontakt. Där loggar du in med hjälp av ditt medlemsnummer första gången. https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/ Det finns även tid till socialt umgänge, goda middagar och spännande utflykter. Vi kommer att ha ett förmöte i Göteborg den 13 juni för att behandla handlingar och diskutera beslut som vi tycker bör tas.

Det är kort om tid, anmälan måste göras till riksföreningen senast den 26 maj kl 24.00. Du bokar allting själv! Om du vill åka med oss behöver du anmäla intresse till oss och efter att du fått ok att resa med, ersätter vi resa, boende och mat för själva mötet, den 18-19 juni, antingen i förväg eller i efterhand. Alltid mot kvitton! Har du inga kvitton kan vi inte ersätta dig. Vill du stanna längre och delta i utflykter t ex får du stå för de tillkommande kostnaderna själv. Hör gärna av dig till oss om du är osäker. Vi erbjuder fyra platser, först till kvarn gäller! Alla medlemmar är såklart välkomna på stämman, utan kontakt med oss, men då står man för alla kostnader själv.

Välkommen att anmäla dig till Lena Nilsson, vår ordförande.
0708-71 26 62
lena.ellen.nilsson@gmail.com