Inställd Föreningsutbildningen 6/9

Den tidigare annonserade Föreningsutbildningen 6/9 kommer dessvärre ställas in.

Håll gärna koll på vår hemsida och Facebook på övriga kommande evenemang arrangerade av Naturskyddsföreningen i Göteborg.